Xircom RealPort kaartje

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Xircom RealPort kaartje

Peter Poeliejoe
Hoi,

ik heb een Xircom RealPort ethernet/modem combi-kaartje (pcmcia), voor
mijn laptopje.
Tot nu toe werd het ding automagisch herkend bij elke Ubuntu. Bij Dapper
lijkt het wat moeizamer. Gewoon een kwestie van de juiste module? Iemand
een suggestie welke? Ik heb er een paar geprobeerd, maar dat lijkt niet
te lukken.

Peter
--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl