καμιά φορά δεν δουλεύει το auto-mount.

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
9 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

καμιά φορά δεν δουλεύει το auto-mount.

Giannis Tsakiris
Καμια φορά τυχαίνει να συνδέω το "φλασάκι" μου, και να μην το κάνει mount αυτόματα.
Έχει συνέβει και σε σάς? Ξέρει κανείς γιατί γίνεται αυτο?
Όταν συμβεί μπορώ (σαν root) να κάνω manually mount τη συσκευή, αλλά αυτό εκτός του ότι είναι σπαστικό έχει προβλήματα με τα permissions κλπ.
Προσπάθησα λίγο να το ψάξω, αλλά χωρίς να βγάλω άκρη. Τελικά με reboot το auto-mount επανήλθε.
Γνωρίζει κανείς κανένα τρόπο να μη συμβαίνει αυτό? Ή εστω πως να το επαναφέρουμε χωρίς να γίνεται restart το PC?

--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: καμιά φορά δεν δουλεύει το auto-mount.

ΚΙΝΗΣΗ
Το ίδιο ακριβώς συμπεριφέρεται και το δικό μου φλασάκι. Αυτά στην 7.04 στην 6.10 όλα ήταν νορμάλ.

On 4/20/07, Giannis Tsakiris <[hidden email]> wrote:
Καμια φορά τυχαίνει να συνδέω το "φλασάκι" μου, και να μην το κάνει mount αυτόματα.
Έχει συνέβει και σε σάς? Ξέρει κανείς γιατί γίνεται αυτο?
Όταν συμβεί μπορώ (σαν root) να κάνω manually mount τη συσκευή, αλλά αυτό εκτός του ότι είναι σπαστικό έχει προβλήματα με τα permissions κλπ.
Προσπάθησα λίγο να το ψάξω, αλλά χωρίς να βγάλω άκρη. Τελικά με reboot το auto-mount επανήλθε.
Γνωρίζει κανείς κανένα τρόπο να μη συμβαίνει αυτό? Ή εστω πως να το επαναφέρουμε χωρίς να γίνεται restart το PC?

--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]
<a onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr" target="_blank"> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
--
Ηλίας Φ. Ζεέρης,
Φυσικοθεραπευτής
Ανδρομάχης 61, 176 71
Καλλιθέα Αθήνα
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: καμιά φορά δεν δουλεύει το auto-mount.

Nick Demou (enLogic)
ΚΙΝΗΣΗ wrote:
Το ίδιο ακριβώς συμπεριφέρεται και το δικό μου φλασάκι. Αυτά στην 7.04 στην 6.10 όλα ήταν νορμάλ.

On 4/20/07, Giannis Tsakiris <[hidden email]> wrote:
Καμια φορά τυχαίνει να συνδέω το "φλασάκι" μου, και να μην το κάνει mount αυτόματα.
Έχει συνέβει και σε σάς? Ξέρει κανείς γιατί γίνεται αυτο?
Όταν συμβεί μπορώ (σαν root) να κάνω manually mount τη συσκευή, αλλά αυτό εκτός του ότι είναι σπαστικό έχει προβλήματα με τα permissions κλπ.
Προσπάθησα λίγο να το ψάξω, αλλά χωρίς να βγάλω άκρη. Τελικά με reboot το auto-mount επανήλθε.
Γνωρίζει κανείς κανένα τρόπο να μη συμβαίνει αυτό? Ή εστω πως να το επαναφέρουμε χωρίς να γίνεται restart το PC?
δώστε την εντολή dmesg[1] αμέσως μετά απο μία αποτυχημένη και απο μία επιτυχημένη προσπάθεια automount για να δούμε τις διαφορές


[1] απο κονσόλα τερματικού. Θα παρουσιάσει τα πρόσφατα μηνύματα του kernel

--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: καμιά φορά δεν δουλεύει το auto-mount.

ΚΙΝΗΣΗ
Η εντολή στο δικό μου δίνει αυτά:
ilias@ilias-desktop:~$ dmseg
bash: dmseg: command not found

κάτι είναι λάθος;

On 4/20/07, Nick Demou < [hidden email]> wrote:
ΚΙΝΗΣΗ wrote:
Το ίδιο ακριβώς συμπεριφέρεται και το δικό μου φλασάκι. Αυτά στην 7.04 στην 6.10 όλα ήταν νορμάλ.

On 4/20/07, Giannis Tsakiris <[hidden email]> wrote:
Καμια φορά τυχαίνει να συνδέω το "φλασάκι" μου, και να μην το κάνει mount αυτόματα.
Έχει συνέβει και σε σάς? Ξέρει κανείς γιατί γίνεται αυτο?
Όταν συμβεί μπορώ (σαν root) να κάνω manually mount τη συσκευή, αλλά αυτό εκτός του ότι είναι σπαστικό έχει προβλήματα με τα permissions κλπ.
Προσπάθησα λίγο να το ψάξω, αλλά χωρίς να βγάλω άκρη. Τελικά με reboot το auto-mount επανήλθε.
Γνωρίζει κανείς κανένα τρόπο να μη συμβαίνει αυτό? Ή εστω πως να το επαναφέρουμε χωρίς να γίνεται restart το PC?
δώστε την εντολή dmesg[1] αμέσως μετά απο μία αποτυχημένη και απο μία επιτυχημένη προσπάθεια automount για να δούμε τις διαφορές


[1] απο κονσόλα τερματικού. Θα παρουσιάσει τα πρόσφατα μηνύματα του kernel--
Ηλίας Φ. Ζεέρης,
Φυσικοθεραπευτής
Ανδρομάχης 61, 176 71
Καλλιθέα Αθήνα
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: καμιά φορά δεν δουλεύει το auto-mount.

ΚΙΝΗΣΗ
In reply to this post by Nick Demou (enLogic)
Η εντολή μετά απο επιτυχημένη βγάζει τα ακόλουθα:

[   30.210664] CPU: L2 cache: 1024K
[   30.210666] CPU: Physical Processor ID: 0
[   30.210668] CPU: Processor Core ID: 1
[   30.210669] CPU: After all inits, caps: bfebfbff 20100000 00000000 00003180 0000649d 00000000 00000000
[   30.210989] CPU1: Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz stepping 04
[   30.211022] Total of 2 processors activated (12057.52 BogoMIPS).
[   30.211156] ENABLING IO-APIC IRQs
[   30.211323] ..TIMER: vector=0x31 apic1=0 pin1=0 apic2=-1 pin2=-1
[   30.358283] checking TSC synchronization across 2 CPUs: passed.
[    0.003991] Brought up 2 CPUs
[    0.080846] migration_cost=794
[    0.081105] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.081174 ] Time: 14:32:23  Date: 03/20/107
[    0.081204] NET: Registered protocol family 16
[    0.081287] EISA bus registered
[    0.081292] ACPI: bus type pci registered
[    0.087421] PCI: PCI BIOS revision 3.00 entry at 0xfb1d0, last bus=2
[    0.087423] PCI: Using configuration type 1
[    0.087425] Setting up standard PCI resources
[    0.098867] ACPI: Interpreter enabled
[    0.098871] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.099514 ] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
[    0.099518] PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
[    0.100756] Boot video device is 0000:01:00.0
[    0.100985] PCI: Transparent bridge - 0000:00:12.0
[    0.101016] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[    0.186738] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.HUB0._PRT]
[    0.188911] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 3 4 5 7 10 *11 12 14 15)
[    0.189238] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK2] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.189561] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK3] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.189888] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK4] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.190212] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK5] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.190529] ACPI: PCI Interrupt Link [LUBA] (IRQs 3 4 5 7 *10 11 12 14 15)
[    0.190848] ACPI: PCI Interrupt Link [LUBB] (IRQs 3 4 5 7 10 *11 12 14 15)
[    0.191173] ACPI: PCI Interrupt Link [LMAC] (IRQs 3 4 *5 7 10 11 12 14 15)
[    0.191496] ACPI: PCI Interrupt Link [LACI] (IRQs 3 4 5 7 *10 11 12 14 15)
[    0.191824] ACPI: PCI Interrupt Link [LMCI] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.192146] ACPI: PCI Interrupt Link [LSMB] (IRQs 3 4 *5 7 10 11 12 14 15)
[    0.192467] ACPI: PCI Interrupt Link [LUB2] (IRQs 3 4 *5 7 10 11 12 14 15)
[    0.192791] ACPI: PCI Interrupt Link [LIDE] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.193127] ACPI: PCI Interrupt Link [LSID] (IRQs 3 4 5 7 *10 11 12 14 15)
[    0.193462] ACPI: PCI Interrupt Link [LFID] (IRQs 3 4 5 7 10 *11 12 14 15)
[    0.193800] ACPI: PCI Interrupt Link [LPCA] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.194179] ACPI: PCI Interrupt Link [APC1] (IRQs 16) *0, disabled.
[    0.194547] ACPI: PCI Interrupt Link [APC2] (IRQs 17) *0, disabled.
[    0.194908] ACPI: PCI Interrupt Link [APC3] (IRQs 18) *0, disabled.
[    0.195271] ACPI: PCI Interrupt Link [APC4] (IRQs 19) *0, disabled.
[    0.195553] ACPI: PCI Interrupt Link [APC5] (IRQs *16), disabled.
[    0.195934] ACPI: PCI Interrupt Link [APCF] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[    0.196321] ACPI: PCI Interrupt Link [APCG] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[    0.196705] ACPI: PCI Interrupt Link [APCH] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[    0.197082] ACPI: PCI Interrupt Link [APCJ] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[    0.197461] ACPI: PCI Interrupt Link [APCK] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[    0.197839] ACPI: PCI Interrupt Link [APCS] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[    0.198219] ACPI: PCI Interrupt Link [APCL] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[    0.198598] ACPI: PCI Interrupt Link [APCZ] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[    0.198985] ACPI: PCI Interrupt Link [APSI] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[    0.199378] ACPI: PCI Interrupt Link [APSJ] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[    0.199773] ACPI: PCI Interrupt Link [APCP] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[    0.202518] Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
[    0.202527] pnp: PnP ACPI init
[    0.207678] pnp: PnP ACPI: found 14 devices
[    0.207684] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[    0.207734] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.207739] PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq".  If it helps, post a report
[    0.255857] NET: Registered protocol family 8
[    0.255859] NET: Registered protocol family 20
[    0.256306] pnp: 00:00: ioport range 0x1200-0x127f could not be reserved
[    0.256309] pnp: 00:00: ioport range 0x1280-0x12ff has been reserved
[    0.256312] pnp: 00:00: ioport range 0x1400-0x147f has been reserved
[    0.256315] pnp: 00:00: ioport range 0x1480-0x14ff could not be reserved
[    0.256317] pnp: 00:00: ioport range 0x600-0x67f has been reserved
[    0.256320] pnp: 00:00: ioport range 0x680-0x6ff has been reserved
[    0.256681] PCI: Bridge: 0000:00:02.0
[    0.256684]   IO window: a000-afff
[    0.256689]   MEM window: d8000000-d9ffffff
[    0.256692]   PREFETCH window: d0000000-d7ffffff
[    0.256697] PCI: Bridge: 0000:00: 12.0
[    0.256698]   IO window: disabled.
[    0.256703]   MEM window: da000000-da0fffff
[    0.256706]   PREFETCH window: disabled.
[    0.256720] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.0 to 64
[    0.256728] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:12.0 to 64
[    0.256758] NET: Registered protocol family 2
[    0.299303] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.299429] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.300000] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.300243] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[    0.300246] TCP reno registered
[    0.315349] checking if image is initramfs... it is
[    0.843734] Freeing initrd memory: 6768k freed
[    0.844190] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    0.844204] audit(1177079543.552:1): initialized
[    0.844330] highmem bounce pool size: 64 pages
[    0.844429] VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
[    0.844448] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.844491] io scheduler noop registered
[    0.844494] io scheduler anticipatory registered
[    0.844496] io scheduler deadline registered
[    0.844510] io scheduler cfq registered (default)
[    0.897916] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.0 to 64
[    0.897951] assign_interrupt_mode Found MSI capability
[    0.897954] Allocate Port Service[0000:00:02.0:pcie00]
[    0.898106] isapnp: Scanning for PnP cards...
[    1.248917] isapnp: No Plug & Play device found
[    1.274486] Real Time Clock Driver v1.12ac
[    1.274538] Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
[    1.274651] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    1.274797] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[    1.275355] 00:09: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    1.275588] 00:0a: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[    1.275786] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.276384] RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 65536K size 1024 blocksize
[    1.276532] input: Macintosh mouse button emulation as /class/input/input0
[    1.276570] Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
[    1.276574] ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
[    1.276820] PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[    1.279755] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    1.279760] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.279867] EISA: Probing bus 0 at eisa.0
[    1.279874] Cannot allocate resource for EISA slot 1
[    1.279897] EISA: Detected 0 cards.
[    1.309900] TCP cubic registered
[    1.309910] NET: Registered protocol family 1
[    1.309933] Starting balanced_irq
[    1.309941] Using IPI No-Shortcut mode
[    1.310018] ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
[    1.310067]   Magic number: 3:452:536
[    1.310316] Freeing unused kernel memory: 328k freed
[    1.312726] Time: tsc clocksource has been installed.
[    2.516336] Capability LSM initialized
[    2.585545] ACPI Exception (acpi_processor-0677): AE_NOT_FOUND, Processor Device is not present [20060707]
[    2.585554] ACPI Exception (acpi_processor-0677): AE_NOT_FOUND, Processor Device is not present [20060707]
[    3.042848] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    3.042870] usbcore: registered new interface driver hub
[    3.050628] usbcore: registered new device driver usb
[    3.051389] ohci_hcd: 2006 August 04 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    3.051827] ACPI: PCI Interrupt Link [APCF] enabled at IRQ 23
[    3.051834] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0b.0[A] -> Link [APCF] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 16
[    3.051845] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0b.0 to 64
[    3.051849] ohci_hcd 0000:00:0b.0: OHCI Host Controller
[    3.051957] ohci_hcd 0000:00:0b.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    3.051970] ohci_hcd 0000:00:0b.0: irq 16, io mem 0xda105000
[    3.100573] SCSI subsystem initialized
[    3.118518] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[    3.118547] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    3.118557] hub 1-0:1.0: 5 ports detected
[    3.122187] forcedeth.c: Reverse Engineered nForce ethernet driver. Version 0.59.
[    3.122299] libata version 2.20 loaded.
[    3.174503] ieee1394: Initialized config rom entry `ip1394'
[    3.177628] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
[    3.199600] FDC 0 is a post-1991 82077
[    3.224439] ACPI: PCI Interrupt Link [APCG] enabled at IRQ 22
[    3.224447] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0b.1[B] -> Link [APCG] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 17
[    3.224461] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0b.1 to 64
[    3.224465] ohci_hcd 0000:00:0b.1: OHCI Host Controller
[    3.224493] ohci_hcd 0000:00:0b.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    3.224509] ohci_hcd 0000:00:0b.1: irq 17, io mem 0xda100000
[    3.285815] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[    3.285848] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    3.285856] hub 2-0:1.0: 5 ports detected
[    3.392878] ACPI: PCI Interrupt Link [APCH] enabled at IRQ 21
[    3.392887] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0e.0[A] -> Link [APCH] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 18
[    3.392894] PCI: Setting latency timer of device 0000:00: 0e.0 to 64
[    3.392902] forcedeth: using HIGHDMA
[    3.531128] usb 1-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2
[    3.737934] usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[    3.914391] eth0: forcedeth.c: subsystem: 01458:e000 bound to 0000:00:0e.0
[    3.914869] ACPI: PCI Interrupt Link [APC1] enabled at IRQ 16
[    3.914877] ACPI: PCI Interrupt 0000:02:0c.0[A] -> Link [APC1] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 19
[    3.964570] ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.1 (PCI): IRQ=[19]  MMIO=[da004000-da0047ff]  Max Packet=[4096]  IR/IT contexts=[4/8]
[    3.965075] ACPI: PCI Interrupt Link [APCL] enabled at IRQ 20
[    3.965083] ACPI: PCI Interrupt 0000:00: 0b.2[C] -> Link [APCL] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
[    3.965094] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0b.2 to 64
[    3.965098] ehci_hcd 0000:00:0b.2: EHCI Host Controller
[    3.965130] ehci_hcd 0000:00: 0b.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    3.965157] ehci_hcd 0000:00:0b.2: debug port 1
[    3.965163] PCI: cache line size of 128 is not supported by device 0000:00:0b.2
[    3.965173] ehci_hcd 0000:00: 0b.2: irq 20, io mem 0xda101000
[    3.965179] ehci_hcd 0000:00:0b.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
[    3.965259] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[    3.965290] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    3.965297] hub 3-0:1.0: 10 ports detected
[    4.069965] sata_nv 0000:00:10.0: version 3.3
[    4.070486] ACPI: PCI Interrupt Link [APSI] enabled at IRQ 23
[    4.070491] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.0[A] -> Link [APSI] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 16
[    4.070501] sata_nv 0000:00:10.0: Using ADMA mode
[    4.070514] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:10.0 to 64
[    4.070587] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xf88b4480 ctl 0xf88b44a0 bmdma 0x0001d000 irq 16
[    4.070631] ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0xf88b4580 ctl 0xf88b45a0 bmdma 0x0001d008 irq 16
[    4.070639] scsi0 : sata_nv
[    4.492722] usb 1-2: USB disconnect, address 2
[    4.540612] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[    4.552783] ata1.00: ata_hpa_resize 1: sectors = 390721968, hpa_sectors = 390721968
[    4.552789] ata1.00: ATA-7: WDC WD2000JS-55NCB1, 10.02E01, max UDMA/133
[    4.552792] ata1.00: 390721968 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[    4.564758] ata1.00: ata_hpa_resize 1: sectors = 390721968, hpa_sectors = 390721968
[    4.564763] ata1.00: configured for UDMA/133
[    4.564774] scsi1 : sata_nv
[    4.867772] usb 3-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[    5.014101] usb 3-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[    5.035378] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    5.047574] ata2.00: ata_hpa_resize 1: sectors = 488397168, hpa_sectors = 488397168
[    5.047579] ata2.00: ATA-7: ST3250823AS, 3.03, max UDMA/133
[    5.047582] ata2.00: 488397168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[    5.059520] ata2.00: ata_hpa_resize 1: sectors = 488397168, hpa_sectors = 488397168
[    5.059524] ata2.00: configured for UDMA/133
[    5.059641] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      WDC WD2000JS-55N 10.0 PQ: 0 ANSI: 5
[    5.059650] ata1: bounce limit 0xFFFFFFFFFFFFFFFF, segment boundary 0xFFFFFFFF, hw segs 61
[    5.060167] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST3250823AS      3.03 PQ: 0 ANSI: 5
[    5.060174 ] ata2: bounce limit 0xFFFFFFFFFFFFFFFF, segment boundary 0xFFFFFFFF, hw segs 61
[    5.060868] ACPI: PCI Interrupt Link [APSJ] enabled at IRQ 22
[    5.060872] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:11.0[A] -> Link [APSJ] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 17
[    5.060883] sata_nv 0000:00:11.0: Using ADMA mode
[    5.060900] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:11.0 to 64
[    5.060961] ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xf8928480 ctl 0xf89284a0 bmdma 0x0001e400 irq 17
[    5.061008] ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xf8928580 ctl 0xf89285a0 bmdma 0x0001e408 irq 17
[    5.061017] scsi2 : sata_nv
[    5.258788] usb 3-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
[    5.405107] usb 3-3: configuration #1 chosen from 1 choice
[    5.530122] ata3: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    5.543487] ata3.00: ata_hpa_resize 1: sectors = 234439535, hpa_sectors = 234441648
[    5.543492] ata3.00: Host Protected Area detected.
[    5.543493]      current size : 234439535 sectors (120033 MB)
[    5.543494]      native  size : 234441648 sectors (120034 MB)
[    5.545565] ata3.00: SET of native returned 218103822, expected 234441648
[    5.554182] ata3.00: Native size increased to 234441648 sectors
[    5.554185] ata3.00: ATA-6: WDC WD1200JD-00HBB0, 08.02D08, max UDMA/133
[    5.554188] ata3.00: 234441648 sectors, multi 16: LBA48
[    5.567437 ] ata3.00: ata_hpa_resize 1: sectors = 234441648, hpa_sectors = 234441648
[    5.567440] ata3.00: configured for UDMA/133
[    5.567452] scsi3 : sata_nv
[    5.881226] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    5.881232] ata4: EH pending after completion, repeating EH (cnt=4)
[    5.881334] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     ATA      WDC WD1200JD-00H 08.0 PQ: 0 ANSI: 5
[    5.881343] ata3: bounce limit 0xFFFFFFFFFFFFFFFF, segment boundary 0xFFFFFFFF, hw segs 61
[    5.884696] NFORCE-MCP04: IDE controller at PCI slot 0000:00:0f.0
[    5.884718] NFORCE-MCP04: chipset revision 162
[    5.884720] NFORCE-MCP04: not 100% native mode: will probe irqs later
[    5.884728] NFORCE-MCP04: 0000:00: 0f.0 (rev a2) UDMA133 controller
[    5.884737]     ide0: BM-DMA at 0xf000-0xf007, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
[    5.884748]     ide1: BM-DMA at 0xf008-0xf00f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA
[    5.884755] Probing IDE interface ide0...
[    5.896899] SCSI device sda: 390721968 512-byte hdwr sectors (200050 MB)
[    5.896914] sda: Write Protect is off
[    5.896917] sda: Mode Sense: 00 3a 00 00
[    5.896936] SCSI device sda: write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    5.896987] SCSI device sda: 390721968 512-byte hdwr sectors (200050 MB)
[    5.896999] sda: Write Protect is off
[    5.897001] sda: Mode Sense: 00 3a 00 00
[    5.897020] SCSI device sda: write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    5.897024]  sda: sda1
[    5.912453] sd 0:0:0:0: Attached scsi disk sda
[    5.912603] SCSI device sdb: 488397168 512-byte hdwr sectors (250059 MB)
[    5.912616] sdb: Write Protect is off
[    5.912619 ] sdb: Mode Sense: 00 3a 00 00
[    5.912637] SCSI device sdb: write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    5.912681] SCSI device sdb: 488397168 512-byte hdwr sectors (250059 MB)
[    5.912693] sdb: Write Protect is off
[    5.912695] sdb: Mode Sense: 00 3a 00 00
[    5.912713] SCSI device sdb: write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    5.912716]  sdb: sdb1
[    5.926630] sd 1:0:0:0: Attached scsi disk sdb
[    5.926772] SCSI device sdc: 234441648 512-byte hdwr sectors (120034 MB)
[    5.926784] sdc: Write Protect is off
[    5.926786] sdc: Mode Sense: 00 3a 00 00
[    5.926804] SCSI device sdc: write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    5.926842] SCSI device sdc: 234441648 512-byte hdwr sectors (120034 MB)
[    5.926854] sdc: Write Protect is off
[    5.926856] sdc: Mode Sense: 00 3a 00 00
[    5.926874] SCSI device sdc: write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    5.926877]  sdc: sdc1 sdc2 <<6>usbcore: registered new interface driver libusual
[    5.961321] Initializing USB Mass Storage driver...
[    5.964151]  sdc5 >
[    5.964250] sd 2:0:0:0: Attached scsi disk sdc
[    5.968446] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    5.968469] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[    5.968491] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[    6.120911] Attempting manual resume
[    6.120915] swsusp: Resume From Partition 8:37
[    6.120917] PM: Checking swsusp image.
[    6.121016 ] PM: Resume from disk failed.
[    6.133790] EXT3-fs: INFO: recovery required on readonly filesystem.
[    6.133794] EXT3-fs: write access will be enabled during recovery.
[    6.260271] usb 2-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 3
[    6.467741] usb 2-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[    6.623457] hda: SONY DVD RW DW-Q30A, ATAPI CD/DVD-ROM drive
[    6.774978] usb 2-4: new low speed USB device using ohci_hcd and address 4
[    6.978441] usb 2-4: configuration #1 chosen from 1 choice
[    7.285695] usb 2-5: new low speed USB device using ohci_hcd and address 5
[    7.405498] hdb: _NEC DVD_RW ND-2510A, ATAPI CD/DVD-ROM drive
[    7.462007 ] ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
[    7.475538] Probing IDE interface ide1...
[    7.494128] usb 2-5: configuration #1 chosen from 1 choice
[    7.497242] scsi4 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[    7.497298] usb-storage: device found at 2
[    7.497300] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[    7.497344] scsi5 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[    7.497394] usb-storage: device found at 3
[    7.497396] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[    7.497419] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    7.497422] USB Mass Storage support registered.
[    7.497552] usbcore: registered new interface driver hiddev
[    7.502174] input: USB-compliant keyboard as /class/input/input1
[    7.502189] input: USB HID v1.10 Keyboard [USB-compliant keyboard] on usb-0000:00:0b.1-4
[    7.512134] input: USB-compliant keyboard as /class/input/input2
[    7.512189] input,hiddev96: USB HID v1.10 Mouse [USB-compliant keyboard] on usb-0000:00:0b.1-4
[    7.518064] input: USB Optical Mouse as /class/input/input3
[    7.518085] input: USB HID v1.10 Mouse [USB Optical Mouse] on usb-0000:00: 0b.1-5
[    7.518097] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    7.518100] drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
[    8.054473] hda: ATAPI 48X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(66)
[    8.054483] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    8.057643] hdb: ATAPI 40X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(33)
[   12.484798] usb-storage: device scan complete
[   12.487540] scsi 4:0:0:0: Direct-Access     WDC WD80 0JD-75JNA0       0000 PQ: 0 ANSI: 0
[   12.488906] usb-storage: device scan complete
[   12.490018] SCSI device sdd: 156247887 512-byte hdwr sectors (79999 MB)
[   12.490282] scsi 5:0:0:0: Direct-Access     Flash    Drive SM_USB20   1100 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[   12.490888] sdd: Write Protect is off
[   12.490891] sdd: Mode Sense: 27 00 00 00
[   12.490893] sdd: assuming drive cache: write through
[   12.493008] SCSI device sdd: 156247887 512-byte hdwr sectors (79999 MB)
[   12.494378] sdd: Write Protect is off
[   12.494380] sdd: Mode Sense: 27 00 00 00
[   12.494382] sdd: assuming drive cache: write through
[   12.494384]  sdd: sdd1
[   12.502053] sd 4:0:0:0: Attached scsi disk sdd
[   12.502096] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[   12.503732] SCSI device sde: 3964928 512-byte hdwr sectors (2030 MB)
[   12.505601] sde: Write Protect is off
[   12.505603] sde: Mode Sense: 43 00 00 00
[   12.505605] sde: assuming drive cache: write through
[   12.510962] SCSI device sde: 3964928 512-byte hdwr sectors (2030 MB)
[   12.511061] kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
[   12.511072] EXT3-fs: sdc1: orphan cleanup on readonly fs
[   12.511080] ext3_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 8519916
[   12.511120] ext3_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 3933371
[   12.512583] sde: Write Protect is off
[   12.512586] sde: Mode Sense: 43 00 00 00
[   12.512587] sde: assuming drive cache: write through
[   12.512590]  sde: sde1
[   12.514012] sd 5:0:0:0: Attached scsi removable disk sde
[   12.514052] sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[   12.548909] ext3_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 345074
[   12.556302] EXT3-fs: sdc1: 3 orphan inodes deleted
[   12.556306] EXT3-fs: recovery complete.
[   12.657691] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[   21.740664] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[   21.773523] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[   21.813851] i2c_adapter i2c-0: nForce2 SMBus adapter at 0x700
[   21.813901] i2c_adapter i2c-1: nForce2 SMBus adapter at 0x900
[   21.870807] NET: Registered protocol family 17
[   21.949934] input: PC Speaker as /class/input/input4
[   22.017799] parport: PnPBIOS parport detected.
[   22.017848] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[   22.067239] drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 3 if 0 alt 1 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x1017
[   22.067254] usbcore: registered new interface driver usblp
[   22.067257] drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
[   22.343780] ACPI: PCI Interrupt Link [APCJ] enabled at IRQ 21
[   22.343785] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:13.0[A] -> Link [APCJ] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 18
[   22.343805] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:13.0 to 64
[   22.667058] intel8x0_measure_ac97_clock: measured 58756 usecs
[   22.667061] intel8x0: clocking to 47005
[   22.982098] fuse init (API version 7.8)
[   23.003940] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[   23.055694] Adding 3028212k swap on /dev/disk/by-uuid/d810adda-6192-4b7e-80ee-0191995a1ea4.  Priority:-1 extents:1 across:3028212k
[   23.182191] EXT3 FS on sdc1, internal journal
[   23.277348] NET: Registered protocol family 10
[   23.277441] lo: Disabled Privacy Extensions
[   23.314854] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[   23.524347] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[   28.627565] input: Power Button (FF) as /class/input/input5
[   28.627592] ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
[   28.627633] input: Power Button (CM) as /class/input/input6
[   28.627652] ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
[   28.749878] No dock devices found.
[   28.812984] ibm_acpi: ec object not found
[   28.854103 ] Using specific hotkey driver
[   28.941096] pcc_acpi: loading...
[   35.183717] Linux agpgart interface v0.102 (c) Dave Jones
[   35.289548] ppdev: user-space parallel port driver
[   35.291853] fglrx: module license 'Proprietary. (C) 2002 - ATI Technologies, Starnberg, GERMANY' taints kernel.
[   35.297760] [fglrx] Maximum main memory to use for locked dma buffers: 929 MBytes.
[   35.297783] [fglrx] module loaded - fglrx 8.34.8 [Feb 20 2007] on minor 0
[   35.556826] ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> Link [APC1] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 19
[   36.220300] apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16ac)
[   36.220306] apm: disabled - APM is not SMP safe.
[   36.408416] Bluetooth: Core ver 2.11
[   36.408473] NET: Registered protocol family 31
[   36.408478] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   36.408484] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   36.449602] Bluetooth: L2CAP ver 2.8
[   36.449608] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   36.485743] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   36.485757] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   36.485761] Bluetooth: RFCOMM ver 1.8
[   41.863106] [fglrx] total      GART = 130023424
[   41.863113] [fglrx] free       GART = 114032640
[   41.863115] [fglrx] max single GART = 114032640
[   41.863117] [fglrx] total      LFB  = 134086656
[   41.863119] [fglrx] free       LFB  = 116256768
[   41.863122 ] [fglrx] max single LFB  = 116256768
[   41.863123] [fglrx] total      Inv  = 0
[   41.863125] [fglrx] free       Inv  = 0
[   41.863127] [fglrx] max single Inv  = 0
[   41.863129] [fglrx] total      TIM  = 0
[   42.489432] ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023]  GUID[0014855600205e29]
[   49.451768] eth0: no IPv6 routers present
[ 5626.960892] usb 3-3: USB disconnect, address 3
[ 5630.216687] usb 3-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 7
[ 5630.353498] usb 3-3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 5630.354537] scsi6 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 5630.354983] usb-storage: device found at 7
[ 5630.354986] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 5635.340263] usb-storage: device scan complete
[ 5635.342136] scsi 6:0:0:0: Direct-Access     Flash    Drive SM_USB20   1100 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 5635.346728] SCSI device sde: 3964928 512-byte hdwr sectors (2030 MB)
[ 5635.348348] sde: Write Protect is off
[ 5635.348353] sde: Mode Sense: 43 00 00 00
[ 5635.348358] sde: assuming drive cache: write through
[ 5635.353460] SCSI device sde: 3964928 512-byte hdwr sectors (2030 MB)
[ 5635.355330] sde: Write Protect is off
[ 5635.355335] sde: Mode Sense: 43 00 00 00
[ 5635.355340] sde: assuming drive cache: write through
[ 5635.355343]  sde: sde1
[ 5635.380343] sd 6:0:0:0: Attached scsi removable disk sde
[ 5635.380390] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
ilias@ilias-desktop:~$
On 4/20/07, Nick Demou <[hidden email]> wrote:
ΚΙΝΗΣΗ wrote:
Το ίδιο ακριβώς συμπεριφέρεται και το δικό μου φλασάκι. Αυτά στην 7.04 στην 6.10 όλα ήταν νορμάλ.

On 4/20/07, Giannis Tsakiris <[hidden email]> wrote:
Καμια φορά τυχαίνει να συνδέω το "φλασάκι" μου, και να μην το κάνει mount αυτόματα.
Έχει συνέβει και σε σάς? Ξέρει κανείς γιατί γίνεται αυτο?
Όταν συμβεί μπορώ (σαν root) να κάνω manually mount τη συσκευή, αλλά αυτό εκτός του ότι είναι σπαστικό έχει προβλήματα με τα permissions κλπ.
Προσπάθησα λίγο να το ψάξω, αλλά χωρίς να βγάλω άκρη. Τελικά με reboot το auto-mount επανήλθε.
Γνωρίζει κανείς κανένα τρόπο να μη συμβαίνει αυτό? Ή εστω πως να το επαναφέρουμε χωρίς να γίνεται restart το PC?
δώστε την εντολή dmesg[1] αμέσως μετά απο μία αποτυχημένη και απο μία επιτυχημένη προσπάθεια automount για να δούμε τις διαφορές


[1] απο κονσόλα τερματικού. Θα παρουσιάσει τα πρόσφατα μηνύματα του kernel--
Ηλίας Φ. Ζεέρης,
Φυσικοθεραπευτής
Ανδρομάχης 61, 176 71
Καλλιθέα Αθήνα
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: καμιά φορά δεν δουλεύει το auto-mount.

Nick Demou (enLogic)
ΚΙΝΗΣΗ wrote:
> Η εντολή μετά απο επιτυχημένη [αναγνώριση usb] βγάζει τα ακόλουθα:
>
> ...
> ...
> [   49.451768] eth0: no IPv6 routers present
μέχρι εδώ ήταν τα μηνύματα του boot
από εδώ και κάτω αρχίζει η ανάγνωση της συσκευής:

> [ 5626.960892] usb 3-3: USB disconnect, address 3
> [ 5630.216687] usb 3-3: new high speed USB device using ehci_hcd and
> address 7
> [ 5630.353498] usb 3-3: configuration #1 chosen from 1 choice
> [ 5630.354537] scsi6 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
> [ 5630.354983] usb-storage: device found at 7
> [ 5630.354986] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
> [ 5635.340263] usb-storage: device scan complete
> [ 5635.342136] scsi 6:0:0:0: Direct-Access     Flash    Drive
> SM_USB20   1100 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
> [ 5635.346728] SCSI device sde: 3964928 512-byte hdwr sectors (2030 MB)
> [ 5635.348348] sde: Write Protect is off
> [ 5635.348353] sde: Mode Sense: 43 00 00 00
> [ 5635.348358] sde: assuming drive cache: write through
> [ 5635.353460] SCSI device sde: 3964928 512-byte hdwr sectors (2030 MB)
> [ 5635.355330] sde: Write Protect is off
> [ 5635.355335] sde: Mode Sense: 43 00 00 00
> [ 5635.355340] sde: assuming drive cache: write through
> [ 5635.355343]  sde: sde1
> [ 5635.380343] sd 6:0:0:0: Attached scsi removable disk sde
> [ 5635.380390] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
μόλις έχεις και μια αποτυχία ξαναδώσε dmesg (ή dmesg | tail -n 30 για να
δεις τις τελευταίες 30 γραμμές) για να δούμε που "στραβώνει"

--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: καμιά φορά δεν δουλεύει το auto-mount.

galotzas
In reply to this post by Giannis Tsakiris
On Fri, 20 Apr 2007 15:02:14 +0300
"Giannis Tsakiris" <[hidden email]> wrote:

> Καμια φορά τυχαίνει να συνδέω το "φλασάκι" μου, και να μην το κάνει
> mount αυτόματα.
>  Έχει συνέβει και σε σάς? Ξέρει κανείς γιατί γίνεται αυτο?
> Όταν συμβεί μπορώ (σαν root) να κάνω manually mount τη συσκευή, αλλά
> αυτό εκτός του ότι είναι σπαστικό έχει προβλήματα με τα permissions
> κλπ. Προσπάθησα λίγο να το ψάξω, αλλά χωρίς να βγάλω άκρη. Τελικά με
> reboot το auto-mount επανήλθε.
> Γνωρίζει κανείς κανένα τρόπο να μη συμβαίνει αυτό? Ή εστω πως να το
> επαναφέρουμε χωρίς να γίνεται restart το PC?


Εγω εχω το ιδιο προβλημα απο σημερα το πρωι με τον εξωτερικο μου
δισκο !!  (packard bell 250GB external)

εδω ειναι τα μηνυματα του kernel

Apr 20 17:11:22 galotzas-desktop kernel: [18202.104952] usb 3-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 9
Apr 20 17:11:22 galotzas-desktop kernel: [18202.239110] usb 3-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Apr 20 17:11:22 galotzas-desktop kernel: [18202.239377] scsi3 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Apr 20 17:11:22 galotzas-desktop kernel: [18202.239564] usb-storage: device found at 9
Apr 20 17:11:22 galotzas-desktop kernel: [18202.239567] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Apr 20 17:11:27 galotzas-desktop kernel: [18207.233077] usb-storage: device scan complete
Apr 20 17:11:27 galotzas-desktop kernel: [18207.235575] scsi 3:0:0:0: Direct-Access     ST325082 3A               0000 PQ: 0 ANSI: 0
Apr 20 17:11:27 galotzas-desktop kernel: [18207.237646] SCSI device sda: 488397168 512-byte hdwr sectors (250059 MB)
Apr 20 17:11:27 galotzas-desktop kernel: [18207.238542] sda: Write Protect is off
Apr 20 17:11:27 galotzas-desktop kernel: [18207.238548] sda: Mode Sense: 27 00 00 00
Apr 20 17:11:27 galotzas-desktop kernel: [18207.238550] sda: assuming drive cache: write through
Apr 20 17:11:27 galotzas-desktop kernel: [18207.239657] SCSI device sda: 488397168 512-byte hdwr sectors (250059 MB)
Apr 20 17:11:27 galotzas-desktop kernel: [18207.240528] sda: Write Protect is off
Apr 20 17:11:27 galotzas-desktop kernel: [18207.240531] sda: Mode Sense: 27 00 00 00
Apr 20 17:11:27 galotzas-desktop kernel: [18207.240533] sda: assuming drive cache: write through
Apr 20 17:11:27 galotzas-desktop kernel: [18207.240536]  sda: sda1
Apr 20 17:11:27 galotzas-desktop kernel: [18207.255275] sd 3:0:0:0: Attached scsi disk sda
Apr 20 17:11:27 galotzas-desktop kernel: [18207.255338] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0

O δισκος δεν φενεται πουθενα ετσι ωστε να τον κανω mount manually μιας
και "τρεχω" παντα σαν root

Φιλικα θανος--

Moira me katadikases ma den se ypologizw , osa mou stelneis vasana
xairomai kai glentizw

[hidden email]

--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: καμιά φορά δεν δουλεύει το auto-mount.

ΚΙΝΗΣΗ
εκτός απο το flash disk ανακάλυψα οτι δεν κάνει auto mount και στα δύο cd/dvd-rw που έχω επάνω (σημειωτέον ότι το ίδιο σύστημα χωρίς πρόβλημα δούλευε και με 6.10 και τη προηγούμενη ακόμα


On 4/20/07, galotzas <[hidden email]> wrote:
On Fri, 20 Apr 2007 15:02:14 +0300
"Giannis Tsakiris" <[hidden email]> wrote:

> Καμια φορά τυχαίνει να συνδέω το "φλασάκι" μου, και να μην το κάνει
> mount αυτόματα.
>  Έχει συνέβει και σε σάς? Ξέρει κανείς γιατί γίνεται αυτο?
> Όταν συμβεί μπορώ (σαν root) να κάνω manually mount τη συσκευή, αλλά
> αυτό εκτός του ότι είναι σπαστικό έχει προβλήματα με τα permissions
> κλπ. Προσπάθησα λίγο να το ψάξω, αλλά χωρίς να βγάλω άκρη. Τελικά με
> reboot το auto-mount επανήλθε.
> Γνωρίζει κανείς κανένα τρόπο να μη συμβαίνει αυτό? Ή εστω πως να το
> επαναφέρουμε χωρίς να γίνεται restart το PC?


Εγω εχω το ιδιο προβλημα απο σημερα το πρωι με τον εξωτερικο μου
δισκο !!  (packard bell 250GB external)

εδω ειναι τα μηνυματα του kernel

Apr 20 17:11:22 galotzas-desktop kernel: [18202.104952 ] usb 3-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 9
Apr 20 17:11:22 galotzas-desktop kernel: [18202.239110] usb 3-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Apr 20 17:11:22 galotzas-desktop kernel: [18202.239377 ] scsi3 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Apr 20 17:11:22 galotzas-desktop kernel: [18202.239564] usb-storage: device found at 9
Apr 20 17:11:22 galotzas-desktop kernel: [18202.239567] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Apr 20 17:11:27 galotzas-desktop kernel: [18207.233077] usb-storage: device scan complete
Apr 20 17:11:27 galotzas-desktop kernel: [18207.235575] scsi 3:0:0:0: Direct-Access     ST325082 3A               0000 PQ: 0 ANSI: 0
Apr 20 17:11:27 galotzas-desktop kernel: [18207.237646] SCSI device sda: 488397168 512-byte hdwr sectors (250059 MB)
Apr 20 17:11:27 galotzas-desktop kernel: [18207.238542] sda: Write Protect is off
Apr 20 17:11:27 galotzas-desktop kernel: [ 18207.238548] sda: Mode Sense: 27 00 00 00
Apr 20 17:11:27 galotzas-desktop kernel: [18207.238550] sda: assuming drive cache: write through
Apr 20 17:11:27 galotzas-desktop kernel: [18207.239657] SCSI device sda: 488397168 512-byte hdwr sectors (250059 MB)
Apr 20 17:11:27 galotzas-desktop kernel: [18207.240528] sda: Write Protect is off
Apr 20 17:11:27 galotzas-desktop kernel: [18207.240531] sda: Mode Sense: 27 00 00 00
Apr 20 17:11:27 galotzas-desktop kernel: [18207.240533 ] sda: assuming drive cache: write through
Apr 20 17:11:27 galotzas-desktop kernel: [18207.240536]  sda: sda1
Apr 20 17:11:27 galotzas-desktop kernel: [18207.255275] sd 3:0:0:0: Attached scsi disk sda
Apr 20 17:11:27 galotzas-desktop kernel: [ 18207.255338] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0

O δισκος δεν φενεται πουθενα ετσι ωστε να τον κανω mount manually μιας
και "τρεχω" παντα σαν root

Φιλικα θανος--

Moira me katadikases ma den se ypologizw , osa mou stelneis vasana
xairomai kai glentizw

[hidden email]

--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr--
Ηλίας Φ. Ζεέρης,
Φυσικοθεραπευτής
Ανδρομάχης 61, 176 71
Καλλιθέα Αθήνα
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: καμιά φορά δεν δουλεύει το auto-mount.

Nick Demou (enLogic)
In reply to this post by galotzas
galotzas wrote:
On Fri, 20 Apr 2007 15:02:14 +0300
"Giannis Tsakiris" [hidden email] wrote:

 
Καμια φορά τυχαίνει να συνδέω το "φλασάκι" μου, και να μην το κάνει
mount αυτόματα.
 Έχει συνέβει και σε σάς? Ξέρει κανείς γιατί γίνεται αυτο?
Όταν συμβεί μπορώ (σαν root) να κάνω manually mount τη συσκευή, αλλά
αυτό εκτός του ότι είναι σπαστικό έχει προβλήματα με τα permissions
κλπ. Προσπάθησα λίγο να το ψάξω, αλλά χωρίς να βγάλω άκρη. Τελικά με
reboot το auto-mount επανήλθε.
Γνωρίζει κανείς κανένα τρόπο να μη συμβαίνει αυτό? Ή εστω πως να το
επαναφέρουμε χωρίς να γίνεται restart το PC?
  


Εγω εχω το ιδιο προβλημα απο σημερα το πρωι με τον εξωτερικο μου
δισκο !! (packard bell 250GB external)

εδω ειναι τα μηνυματα του kernel

Apr 20 17:11:22 galotzas-desktop kernel: [18202.104952] usb 3-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 9
Apr 20 17:11:22 galotzas-desktop kernel: [18202.239110] usb 3-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Apr 20 17:11:22 galotzas-desktop kernel: [18202.239377] scsi3 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Apr 20 17:11:22 galotzas-desktop kernel: [18202.239564] usb-storage: device found at 9
Apr 20 17:11:22 galotzas-desktop kernel: [18202.239567] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Apr 20 17:11:27 galotzas-desktop kernel: [18207.233077] usb-storage: device scan complete
Apr 20 17:11:27 galotzas-desktop kernel: [18207.235575] scsi 3:0:0:0: Direct-Access   ST325082 3A        0000 PQ: 0 ANSI: 0
Apr 20 17:11:27 galotzas-desktop kernel: [18207.237646] SCSI device sda: 488397168 512-byte hdwr sectors (250059 MB)
Apr 20 17:11:27 galotzas-desktop kernel: [18207.238542] sda: Write Protect is off
Apr 20 17:11:27 galotzas-desktop kernel: [18207.238548] sda: Mode Sense: 27 00 00 00
Apr 20 17:11:27 galotzas-desktop kernel: [18207.238550] sda: assuming drive cache: write through
Apr 20 17:11:27 galotzas-desktop kernel: [18207.239657] SCSI device sda: 488397168 512-byte hdwr sectors (250059 MB)
Apr 20 17:11:27 galotzas-desktop kernel: [18207.240528] sda: Write Protect is off
Apr 20 17:11:27 galotzas-desktop kernel: [18207.240531] sda: Mode Sense: 27 00 00 00
Apr 20 17:11:27 galotzas-desktop kernel: [18207.240533] sda: assuming drive cache: write through
Apr 20 17:11:27 galotzas-desktop kernel: [18207.240536] sda: sda1
Apr 20 17:11:27 galotzas-desktop kernel: [18207.255275] sd 3:0:0:0: Attached scsi disk sda
Apr 20 17:11:27 galotzas-desktop kernel: [18207.255338] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0

O δισκος δεν φενεται πουθενα ετσι ωστε να τον κανω mount manually μιας
και "τρεχω" παντα σαν root
 
χμμ.. όλα τα παραπάνω είναι ΟΚ - ο δίσκος είναι όπως αναφέρει προσαρτημένος ως /dev/sda αλλά δεν κάνει mount το/τα partitions (π.χ. /dev/sda1)

μάλλον κάτι "έσπασε" στο 7.04
Ψάξτε λίγο στα forums ή κάντε ένα googling για
     automount ubuntu usb
και 99% η πρώτη σελίδα κάτι θα έχει
δοκιμάστε και την πρώτη σελίδα του:
     automount usb Feisty "not working"
ή στο launchpad


μην τρέχεις πάντα σαν root - δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος για να το κάνεις και μερικοί πολύ καλοί για να μην το κάνεις

--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr