Δημιουργία .click package σε ionic application

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Δημιουργία .click package σε ionic application

pc_magas
ΚΑλησπέρα παιδία όπως ανέφερα και στα λινκσ αυτά:

http://askubuntu.com/questions/768874/build-an-ionic-application-for-ubuntu-phone-as-click-package
http://stackoverflow.com/questions/37081717/build-an-ionic-application-for-ubuntu-phone
https://forum.ubuntu-gr.org/viewtopic.php?f=6&t=32036

Παλεύω να κάνω ένα ΥΠΑΡΧΩΝ application διαθέσιμο ΚΑΙ στο ubuntu phone.
Άλλα κάπου κόλλησα έτσι θέλω την βοήθειά σας.--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr