.dmrc file??

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

.dmrc file??

Angelo Machils
Hallo!

Mijn vriendin gebruikt hetzelfde systeem onder haar eigen useraccount.
Vanuit het door mijn account gelockte screen kiest zij 'switch user' en
logt dan onder haar eigen account in. Tot zover geen probleem. Echter
bij het inloggen in Gnome krijgt zij volgende foutmelding te zien:
"Your $HOME/.dmrc file has incorrect permissions and is being ignored.
This prevents the default session and language from being saved. File
should be owned by user and have 644 permissions."
Heel vreemd is echter dat de user en permissions correct staan...........

Groeten,
Angelo

--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: .dmrc file??

Dennis Kaarsemaker
On zo, 2006-01-22 at 09:14 +0100, Angelo Machils wrote:
> "Your $HOME/.dmrc file has incorrect permissions and is being
> ignored.
> This prevents the default session and language from being saved. File
> should be owned by user and have 644 permissions."
> Heel vreemd is echter dat de user en permissions correct
> staan...........

Zorg dat haar homedir niet group- en of world-writable is. De
foutmelding is enigszins misleidend en is in Dapper verbeterd om ook dit
te noemen.
--
Dennis K.
  - Linux for human beings: http://www.ubuntu.com
  - Linux voor iedereen:    http://www.ubuntu-nl.org

--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl

signature.asc (196 bytes) Download Attachment