Ανακοίνωση: Φρέσκα docker images για moodle από την ΕΛΛΑΚ Κύπρου!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ανακοίνωση: Φρέσκα docker images για moodle από την ΕΛΛΑΚ Κύπρου!

pcmagas
Καλησπερα αγαπητές κοινότητες και συνάδελφοι,

Εκ μέρους της ΕΛΛΑΚ Κύπρου (https://ellak.org.cy) σας ανακοινώνουμε ότι
ανέβάσαμε επιτυχώς νέα docker images για moodle. Είναι διαθέσιμα μέσω
docker hub όπως βλέπετε στο https://hub.docker.com/r/ellakcy/moodle/ ενώ
μπορείτε να δείτε των κώδικα στο
https://github.com/ellakcy/docker-moodle . Τέλος προς χάριν διευκόλυνσης
μπορείτε να αξιοποιήσετε τα έτοιμα προς χρήση docker-compose που σας
προσφέτουμε δια μέσου https://github.com/ellakcy/moodle-compose.

Ευελπιστούμε για το contribution σας και να υποδεχτούμε τα bug report σας.


Με εκτίμηση εκ μέρους της Κυπριακής ΕΛΛΑΚ,

Εθελοντής Developer & Sysadmin,

Δεσύλλας Δημήτριος

--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr