e-mail openingspagina

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

e-mail openingspagina

lariek
Hoi,
Heb verleden week Dapper beta versie geinstalleerd.
Draait heel goed. Echter één foutje met de e-mail.
Als ik met sneltoets e-mail (thunderbird) open, dan
opent hij niet het programma, maar opent de blz. om een mail te schrijven.
M.a.w. dan kun je dus het e-mail programma zelf, niet gebruiken.
Weet iemand hier raad mee ???
Groet Cor

--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl