even voorstellen

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

even voorstellen

Mark Van den Borre-2
Hallo,

Aangezien ik nieuw ben op deze lijst stel ik me graag even voor. Mark
Van den Borre[1], aangenaam. Sinds gisteren beheer ik samen met Lionel
Dricot ik het project ubuntu-be[2].

Waarom heb ik me ingeschreven op de ubuntu-nl-lijst? Om informatie
vlot te helpen doorstromen. Een citaat uit het mission statement van
ubuntu-be:
"In areas where language is key to success (examples: documentation,
online support), we refer people to their respective language project
(ubuntu-nl, ubuntu-fr, ubuntu-de, ubuntu-tr, ubuntu-ku, ...)."

en nog:

"Ubuntu-be members publicise and coordinate their efforts with the
different local, regional, language community and national levels
involved in mind."

Ik kom dus vooral luisteren, en af en toe vertellen waar we in
Vlaanderen en Belgiƫ mee bezig zijn.

Groeten,

Mark

[1] http://markvdb.be
[2] https://launchpad.net/people/ubuntu-be
[3] http://vrijesoftware.be/steunpunten
--
Mark Van den Borre
Noormannenstraat 113
3000 Leuven, Belgiƫ
+32 486 961726

--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl