[fa326993@skynet.be: Re: installeren]

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[fa326993@skynet.be: Re: installeren]

Martijn van de Streek
----- Forwarded message from pvds <[hidden email]> -----

From: pvds <[hidden email]>
To: Martijn van de Streek <[hidden email]>
Date: Tue, 29 Nov 2005 20:00:11 +0100
Subject: Re: installeren
User-Agent: Mozilla Thunderbird 1.0.6 (Windows/20050716)
X-Spam-Status: No, score=-2.6 required=5.0 tests=BAYES_00 autolearn=ham
        version=3.0.4
X-Virus-Status: No

Dag Martijn,

in mijn schriftje staat :

$ sudo dpkg -i scribus_1.2.1-1ubuntu2_i386.deb

maar om scribus te laten werken is er nog een libqt bestand nodig, deze
wil ook niet geinstalleerd geraken,
ik heb een schermafdruk gemaakt van deze laatste, mag deze als bijlage
mee verzonden worden ?

alvast bedankt

Paul

Martijn van de Streek wrote:

>On Mon, 28 Nov 2005, pvds wrote:
>
>
>>Het klinkt misschien stom maar elk LINUX- programma dat ik installeer
>>schrijf ik de commando's op in een schriftje, kwestie om niet te vergeten.
>>Ik volgde de instructies uit het schriftje ( wat wel werkte met de vorige
>>scribus en ubuntu 5.04)
>>
>>Moet er voor elke nieuwe ubuntu update een nieuwe 'scribus-versie'
>>gedownload worden ?
>
>
>Mag ik vragen wat je allemaal geprobeerd hebt ("schrijf je schriftje eens
>over?" :)) Dan kunnen we kijken wat er aan de hand kan zijn.
>
>In principe zou het voldoende moeten zijn om de "universe" component aan te
>zetten (dit kan in synaptic pakketbeheer, bij 'Pakketbronnen', zie ook
>http://help.ubuntu.com/), de pakketlijsten bij te werken, en dan in de lijst
>te zoeken naar scribus.
>
>
>>O ja nog iets wanneer gaat men in godsnaam een volledige usb-adsl
>>configuratie in de ubuntu-distro zetten.
>>Ik heb al verschillende adsl -4- linux-sites bezocht , mare voor mij is
>>het chinees !
>
>
>Al op de Ubuntu Hulp-pagina's geweest? Die zijn gewoon Engels (komt
>vertaling aan voor de volgende release).
>
>http://help.ubuntu.com/
>en
>http://wiki.ubuntu.com/
>
>Martijn
>

----- End forwarded message -----

--
Write a wise saying and your name will live forever
  - Anonymous


--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [fa326993@skynet.be: Re: installeren]

Martijn van de Streek
On Tue, 29 Nov 2005, Martijn van de Streek wrote:

> From: pvds <[hidden email]>
> To: Martijn van de Streek <[hidden email]>
>
> Dag Martijn,
>
> in mijn schriftje staat :
>
> $ sudo dpkg -i scribus_1.2.1-1ubuntu2_i386.deb
>
> maar om scribus te laten werken is er nog een libqt bestand nodig, deze
> wil ook niet geinstalleerd geraken,
> ik heb een schermafdruk gemaakt van deze laatste, mag deze als bijlage
> mee verzonden worden ?
Juist. Als je de volgende keer gewoon op http://help.ubuntu.com/ kijkt, zul
je zien dat het veel makkelijker kan. Je moet de "universe" component
aanzetten in Synaptic pakketbeheer, en dan gewoon 'Update' doen en dan
zoeken naar 'scribus' in synaptic.

Dan kun je 'm gewoon via de grafische shell (synaptic dus) installeren en
hoef je niet meer handmatig met dpkg te prutten.

Martijn
--
Je moet niet nadenken over SQL
        - Emphyrio


--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl