Δημιουργία συσχέτισης αρχείου (file association) με πρόγραμμα που τρέχει κάτω από wine στο ubuntu 16.04

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Δημιουργία συσχέτισης αρχείου (file association) με πρόγραμμα που τρέχει κάτω από wine στο ubuntu 16.04

Kostas Oikonomou-3
Αγαπητοί φίλοι,
Θέλω να συσχετίσω συγκεκριμένο τύπο αρχείου να εκτελείται από κάποιο πρόγραμμα των Windows που εγκατέστησα στο ubuntu 16.04 64bit μέσω wine.
Βρήκα κάποιες οδηγίες που είναι αρκετά παλαιές (Οκτώβριος 2013) που σίγουρα δεν αναφέρονται στην έκδοση ubuntu που χρησιμοποιώ. Επειδή δεν μπόρεσα να βρω πιο καινούργιες οδηγίες, προσπάθησα να τις εφαρμόσω. Αυτές βρίσκονται στην ιστοσελίδα:https://askubuntu.com/questions/6765/how-to-associate-a-file-with-a-program-installed-in-wine
Μεταξύ άλλων γράφει:
Right click, Open with other application. If your application is not available in the list, use custom command and put wine ~/.wine/drive_c/Program\ Files/Yourapp/Yourapp.exe in the box.
Κάνοντας δεξί κλικ στο αρχείο που θέλω (στην προκειμένη περίπτωση με κατάληξη .apr) επιλέγω «άνοιγμα με άλλη εφαρμογή». Στο παράθυρο που ανοίγεται, το πλαίσιο με τις συνιστώμενες εφαρμογές είναι κενό και πατάω το κουμπί που λέει «εμφάνιση όλων των εφαρμογών». Στη λίστα που εμφανίζεται δεν υπάρχει η εφαρμογή «Approach» (που με ενδιαφέρει στην προκειμένη περίπτωση). Δοκίμασα όσες «wine application» υπήρχαν στη λίστα χωρίς αποτέλεσμα. Δεν μπόρεσα να βρω το «custom command» που λέει στις πιο πάνω οδηγίες, για να βάλω στο box, το αρχείο exe (που έχω βρει πιο ακριβώς είναι και ξέρω που ακριβώς βρίσκεται).
Άνοιξα επίσης και το mineapps.list που λέει στην επόμενη πρόταση αλλά δεν βρήκα κάτι σχετικό με Approach.
Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει να συσχετίσω τα αρχεία με κατάληξη .apr να ανοίγουν με την Approach;
Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
Φιλικά
Κώστας Οικονόμου
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20170917/9dc38be6/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr