geritsel in de audio... bij begin van een sessie...

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Y P
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

geritsel in de audio... bij begin van een sessie...

Y P
Hallo beste vrienden Ubunteros,

**een gelukkig nieuwjaar om te beginnen**

Het probleem dat ik al 2 3 jaar tegenkom heeft met het geluid te maken:
bij begin van een sessie lijkt het meestal, maar ook niet altijd, alsof de
Intel HDA chip 4-bit klank produceert; het klinkt als geritsel, zeer
onaangenaam!!!
Ik kan dus meestal nooit binnen de x minuten na start een radiostream ofzo
starten.
Ik heb altidj lts erop gehad, en hoopte dus na 2 3 jaar dat er ooit wel eens
een gerepareerde driver zou verschijnen, maar niet dus!
Weet iemand raad, dit is een giller van formaat wanneer je iemand op bezoek
krijgt aan wie je audio uit m'n ultraplatte Linux-bak wil laten horen! Ik
hoop op beterschap, maar misschien is er iets concreets te doen ?

Meer info hieronder:

root@W330AU-i7-5500U:/tmp# cat /proc/asound/cards  
 0 [HDMI           ]: HDA-Intel - HDA Intel HDMI
                      HDA Intel HDMI at 0xf7214000 irq 53
 1 [PCH            ]: HDA-Intel - HDA Intel PCH
                      HDA Intel PCH at 0xf7210000 irq 51

root@W330AU-i7-5500U:/tmp# lsmod |grep hda
snd_hda_codec_hdmi     53248  1
snd_hda_codec_realtek    86016  1
snd_hda_codec_generic    77824  1 snd_hda_codec_realtek
snd_hda_intel          40960  7
snd_hda_codec         135168  4 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_generic,snd_hda_intel
snd_hda_core           73728  5 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec,snd_hda_intel
snd_hwdep              16384  1 snd_hda_codec
snd_pcm               106496  8 snd_soc_rt5640,snd_soc_core,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_pcm_dmaengine,snd_hda_core
snd                    81920  26 snd_hda_codec_realtek,snd_soc_core,snd_hwdep,snd_timer,snd_hda_codec_hdmi,snd_pcm,snd_seq,snd_rawmidi,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_seq_device,snd_compress

root@W330AU-i7-5500U:/tmp# dmesg |grep HDA
[    2.795632] input: HDA Intel PCH Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1/input16
[    2.795713] input: HDA Intel PCH Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1/input17
[    4.291065] input: HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card0/input21
[    4.291132] input: HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card0/input22
[    4.291192] input: HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card0/input23

root@W330AU-i7-5500U:/tmp# lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Broadwell-U Host Bridge -OPI (rev 09)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Broadwell-U Integrated Graphics (rev 09)
00:03.0 Audio device: Intel Corporation Broadwell-U Audio Controller (rev 09)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Wildcat Point-LP USB xHCI Controller (rev 03)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Wildcat Point-LP MEI Controller #1 (rev 03)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation Wildcat Point-LP High Definition Audio Controller (rev 03)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Wildcat Point-LP PCI Express Root Port #1 (rev e3)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation Wildcat Point-LP PCI Express Root Port #3 (rev e3)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation Wildcat Point-LP PCI Express Root Port #4 (rev e3)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation Wildcat Point-LP USB EHCI Controller (rev 03)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Wildcat Point-LP LPC Controller (rev 03)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation Wildcat Point-LP SATA Controller [AHCI Mode] (rev 03)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation Wildcat Point-LP SMBus Controller (rev 03)
02:00.0 Network controller: Intel Corporation Wireless 7265 (rev 48)
03:00.0 Unassigned class [ff00]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. Device 5287 (rev 01)
03:00.1 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 12)

root@W330AU-i7-5500U:/tmp# lspci -vv |grep Audio
00:03.0 Audio device: Intel Corporation Broadwell-U Audio Controller (rev 09)
        Subsystem: CLEVO/KAPOK Computer Broadwell-U Audio Controller
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation Wildcat Point-LP High Definition Audio Controller (rev 03)
        Subsystem: CLEVO/KAPOK Computer Wildcat Point-LP High Definition Audio Controller
pcilib: sysfs_read_vpd: read failed: Connection timed out

root@W330AU-i7-5500U:/tmp#

MVG,
Y P


--
Ubuntu-NL mailing list
[hidden email]
Info/Uitschrijven: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl
Y P
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: geritsel in de audio... bij begin van een sessie...

Y P
On Wed, Jan 04, 2017 at 11:17:17AM +0100, Marc Coevoet wrote:
> Op 04-01-17 om 11:01 schreef Y P:
> >Hallo beste vrienden Ubunteros,
> >
> >**een gelukkig nieuwjaar om te beginnen**
> >
> >Het probleem dat ik al 2 3 jaar tegenkom heeft met het geluid te maken:
> >bij begin van een sessie lijkt het meestal, maar ook niet altijd, alsof de
> >Intel HDA chip 4-bit klank produceert; het klinkt als geritsel, zeer
> >onaangenaam!!!
 
> Ik heb iets, dat op alle OS hetzelfde is: mijn audiokabeltje passeert voor
> een 21" scherm, en daardoor zit er wat gezoem op ....

Dit is een ultraplatte, dus een netbook of notebook, maar dus zonder externe
scherm;

> Misschien is het een opwarmingsprobleem,

Zo lijkt het wel watn als ik wacht komt het wel vanzelf in orde, sosm achter
dertig seconden, soms na 2 minuten.

> en doet ie het onder win xp ook?

'T is een Ultraplatte met enkel Ubuntu er op, SSD voor / en SATA voor /home,
8G ram en I7 processor, 't zal nei taan het materiaal liggen!!!

Y P


--
Ubuntu-NL mailing list
[hidden email]
Info/Uitschrijven: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl