hej

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

hej

Allanc
Hvordan kan jeg bruge Dolphin som root ? Blive admin så jeg kan
skrive i samba filen fx.

--
ubuntu-dk mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-dk
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: hej

Søren Bredlund Caspersen
Hej Allanc

Det er ikke helt klart for mig hvad du vil og jeg kender ikke Dolphin,
men hvis du vil køre et (grafisk) program som root kan du starte det
fra kommando-linjen med
gksudo dolphin
(Der er nogle sikkerhedsaspekter at overveje her, men lad os håbe det virker.)

Der er vist ikke så mange der læser med på denne liste, så hvis dette
ikke hjælper dig kan det være du kan få mere/bedre hjælp på vores
forum:

https://ubuntudanmark.dk/forum/

Mvh.
Søren

On Sun, Oct 11, 2015 at 8:58 PM, Allanc <[hidden email]> wrote:
> Hvordan kan jeg bruge Dolphin som root ? Blive admin så jeg kan
> skrive i samba filen fx.
>
> --
> ubuntu-dk mailing list
> [hidden email]
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-dk

--
ubuntu-dk mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-dk