Εκδήλωση παρουσίασης της υποδομής της εταιρίας hotforex

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Εκδήλωση παρουσίασης της υποδομής της εταιρίας hotforex

Theodotos Andreou
Παιδιά μας έχουν προσκαλέσει από την εταιρία hotforex σε μία παρουσίαση
όπου θα μας δείξουν πως οι ΕΛΛΑΚ τεχνολογίες τους έχουν βοηθήσει στην
δημιουργία μιας αξιόπιστης υποδομής.

Θα κάνουμε και εμείς μια σύντομη παρουσίαση. Παρακαλώ αν θέλετε να
παρουσιάσετε κάτι σχετικό με business (στα Αγγλικά) θα πρέπει να τους
στείλουμε ένα προσχέδιο της παρουσίασης.

Μια ιδέα του τι θα μας παρουσιάσουν:

Opening Introduction by HF Management (What is Hotforex… What we do… etc..)

HF Infrastructure Introduction (Who we are, what we do, what we use to
.. etc…)

HF Infrastructure Case Studies:
Full FOSS Office: Ubuntu Workstation Brief, Automation Updates via
scripts, FOSS Backups regime, etc..

FOSS Ticketing Alternatives: Brief on how we reduced cost by utilizing
OTRS for a focalscope replacement, hurdles experienced during the
project, infrastructural brief on what it takes to run, etc…

HF FOSS Backbone - a showcase on the bare FOSS methodologies and
topology stack usage within HF IT Infrastructure. Topics like,
Clustering (Mariadb/MongoDB/GlusterFS/Nginx Webfarm/etc..),
Virtualization/OS Stack automation (migrating from VMWARE to XENSERVER
and its benefits, DebianOS vs CentOS vs other nix choices, etc…),
Realtime Monitoring of properties (zabbix/shinken/logstalgia)
HF Infrastructure Q/A - Taking questions from the CYLUG members.

Η εκδήλωση θα γίνει στην 18/11/2014 ή ώρα 7:00μμ Λευκωσία στο Hustle και
μπορείτε να προσκαλέσετε όσους γνωστούς σας ενδεχομένως να ενδιαφέρονται.