Πρόβλημα σύνδεσης στο internet για εφαρμογές KDE

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
7 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Πρόβλημα σύνδεσης στο internet για εφαρμογές KDE

Vagelis D.
Μετά από μια αναβάθμιση μου «έσπασε» το dhcp.
Έβγαλα τα πακέτα dhcp3-client και dhcp3-common, έβαλα χειροκίνητα τα
στοιχεία του router στο /etc/networks/interface (σαν static) και μετά
επαναεγκατέστησα τα 2 πακέτα και ξανάλαξα το τύπο σύνδεσης σε dhcp.
Το πρόβλημα είναι ότι πλέον ο konqueror και τα άλλα προγράμματα του kde
αρνούνται να συνδεθούν, ούτε καν με τον router (είτε όταν ήταν static,
είτε dhcp). Firefox, thunderbird και gaim συνδέονται.

Στο control center του kde βλέπει κανονικά το eth0, παίρνει IP από το
router και έχει τους σωστούς dns, ενώ και το knetstats δείχνει τη κίνηση
στο eth0.

Κάθε ιδέα ευπρόσδεκτη...

--
Vagelis Diogos [hidden email]
----------------------------------------
GPG: 0xF345C079
ICQ: 64144368
MSN: [hidden email]


===-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-===
"Beauty is truth, truth beauty" - that is all
          Ye know on earth, and all ye need to know.
===-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-===  


--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Πρόβλημα σύνδεσης στο internet για εφαρμογές KDE

Simos Xenitellis-4

Δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι διαφορά μεταξύ εφαρμογών GTK+ και QTx
σε σχέση με το διαδίκτυο. Είναι πιθανό να έχει γίνει κάποια ρύθμιση για
διαμεσολαβητή για τις εφαρμογές QTx ή κάτι με DNS caching. Άλλο από αυτά
δεν μπορώ να φανταστώ.
Τα αποτελέσματα των εντολών
ifconfig
route -n
cat /etc/resolv.conf
τι δείχνουν;

Σίμος

On Tue, 2007-04-17 at 01:00 +0300, Vagelis D. wrote:

> Μετά από μια αναβάθμιση μου «έσπασε» το dhcp.
> Έβγαλα τα πακέτα dhcp3-client και dhcp3-common, έβαλα χειροκίνητα τα
> στοιχεία του router στο /etc/networks/interface (σαν static) και μετά
> επαναεγκατέστησα τα 2 πακέτα και ξανάλαξα το τύπο σύνδεσης σε dhcp.
> Το πρόβλημα είναι ότι πλέον ο konqueror και τα άλλα προγράμματα του kde
> αρνούνται να συνδεθούν, ούτε καν με τον router (είτε όταν ήταν static,
> είτε dhcp). Firefox, thunderbird και gaim συνδέονται.
>
> Στο control center του kde βλέπει κανονικά το eth0, παίρνει IP από το
> router και έχει τους σωστούς dns, ενώ και το knetstats δείχνει τη κίνηση
> στο eth0.
>
> Κάθε ιδέα ευπρόσδεκτη...
>
> --
> Vagelis Diogos [hidden email]
> ----------------------------------------
> GPG: 0xF345C079
> ICQ: 64144368
> MSN: [hidden email]
>
>
> ===-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-===
> "Beauty is truth, truth beauty" - that is all
>  Ye know on earth, and all ye need to know.
> ===-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-===  
>
>

--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr

signature.asc (196 bytes) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Πρόβλημα σύνδεσης στο internet για εφαρμογές KDE

Vagelis D.
Όταν το ημερολόγιο έδειχνε 17/04/2007 11:21 πμ, ο/η Simos Xenitellis
έγραψε το παρακάτω μήνυμα:

> Δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι διαφορά μεταξύ εφαρμογών GTK+ και QTx
> σε σχέση με το διαδίκτυο. Είναι πιθανό να έχει γίνει κάποια ρύθμιση για
> διαμεσολαβητή για τις εφαρμογές QTx ή κάτι με DNS caching. Άλλο από αυτά
> δεν μπορώ να φανταστώ.
> Τα αποτελέσματα των εντολών
> ifconfig
> route -n
> cat /etc/resolv.conf
> τι δείχνουν;
>
> Σίμος
>  
void@Anares:~$ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0D:61:00:20:67
          inet addr:192.168.1.64  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::20d:61ff:fe00:2067/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:12032 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:9983 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:15846787 (15.1 MiB)  TX bytes:838632 (818.9 KiB)
          Interrupt:19 Base address:0x8000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:100 (100.0 b)  TX bytes:100 (100.0 b)

void@Anares:~$ route -n
Kernel IP routeing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use
Iface
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     1000   0        0 eth0
0.0.0.0         192.168.1.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0

void@Anares:~$ cat /etc/resolv.conf
search domain_not_set.invalid
nameserver 194.219.227.1
nameserver 193.92.150.3
nameserver 192.168.1.1


--
Vagelis Diogos [hidden email]
----------------------------------------
GPG: 0xF345C079
ICQ: 64144368
MSN: [hidden email]


===-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-===
"Beauty is truth, truth beauty" - that is all
          Ye know on earth, and all ye need to know.
===-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-===  


--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Πρόβλημα σύνδεσης στο internet για εφαρμογές KDE

Simos Xenitellis-4
On Wed, 2007-04-18 at 14:40 +0300, Vagelis D. wrote:

> Όταν το ημερολόγιο έδειχνε 17/04/2007 11:21 πμ, ο/η Simos Xenitellis
> έγραψε το παρακάτω μήνυμα:
> > Δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι διαφορά μεταξύ εφαρμογών GTK+ και QTx
> > σε σχέση με το διαδίκτυο. Είναι πιθανό να έχει γίνει κάποια ρύθμιση για
> > διαμεσολαβητή για τις εφαρμογές QTx ή κάτι με DNS caching. Άλλο από αυτά
> > δεν μπορώ να φανταστώ.
> > Τα αποτελέσματα των εντολών
> > ifconfig
> > route -n
> > cat /etc/resolv.conf
> > τι δείχνουν;
> >
> > Σίμος
> >  
> void@Anares:~$ ifconfig
> eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0D:61:00:20:67
>           inet addr:192.168.1.64  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
>           inet6 addr: fe80::20d:61ff:fe00:2067/64 Scope:Link
>           UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
>           RX packets:12032 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
>           TX packets:9983 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
>           collisions:0 txqueuelen:1000
>           RX bytes:15846787 (15.1 MiB)  TX bytes:838632 (818.9 KiB)
>           Interrupt:19 Base address:0x8000
>
> lo        Link encap:Local Loopback
>           inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
>           inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
>           UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
>           RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
>           TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
>           collisions:0 txqueuelen:0
>           RX bytes:100 (100.0 b)  TX bytes:100 (100.0 b)
>
> void@Anares:~$ route -n
> Kernel IP routeing table
> Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use
> Iface
> 192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
> 169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     1000   0        0 eth0
> 0.0.0.0         192.168.1.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
>
> void@Anares:~$ cat /etc/resolv.conf
> search domain_not_set.invalid
> nameserver 194.219.227.1
> nameserver 193.92.150.3
> nameserver 192.168.1.1
Τα παραπάνω φαίνονται πολύ καλά.
Δοκίμασε
$ ping 192.168.1.1
από το gnome-terminal και από το konsole (έτσι δεν το λένε;).
Μετά,
$ ping 194.219.227.1
$ ping 193.92.150.3

Αν τα παραπάνω δουλέψουν, τότε το πρόβλημα είναι στο DNS.

Σίμος


--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr

signature.asc (196 bytes) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Πρόβλημα σύνδεσης στο internet για εφαρμογές KDE

Vagelis D.
Όταν το ημερολόγιο έδειχνε 18/04/2007 06:19 μμ, ο/η Simos Xenitellis
έγραψε το παρακάτω μήνυμα:

>> Τα παραπάνω φαίνονται πολύ καλά.
>> Δοκίμασε
>> $ ping 192.168.1.1
>> από το gnome-terminal και από το konsole (έτσι δεν το λένε;).
>> Μετά,
>> $ ping 194.219.227.1
>> $ ping 193.92.150.3
>>
>> Αν τα παραπάνω δουλέψουν, τότε το πρόβλημα είναι στο DNS.
>>
>> Σίμος
>>    
Τα παραπάνω δουλεύουν, όπως και π.χ. το ping www.pathfinder.gr
Δεν είμαι σίγουρος, αλλά αν ήταν πρόβλημα DNS θα έπρεπε τουλάχιστον να
δει το 192.168.1.1 (gateway), σωστά;

Δύο άλλα πραγματάκια που είδα τώρα και ίσως βοηθήσουν:
1.Αν σβήσω τα αρχεία ~/.DCOPserver_*, (αν έχω καταλάβει καλά είναι ένας
server που βοηθά στην επικοινωνία των kde εφαρμογών μεταξύ τους) οι
εφαρμογές του kde «βλέπουν internet». Μετά από logout/login υπάρχει πάλι
πρόβλημα.

2.Αν ανοίξω τον konqueror σαν root δουλεύει

--
Vagelis Diogos [hidden email]
----------------------------------------
Tel: 697-8383132 GPG: 0xF345C079
ICQ: 64144368
MSN: [hidden email]


===-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-===
"Beauty is truth, truth beauty" - that is all
          Ye know on earth, and all ye need to know.
===-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-===  


--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Πρόβλημα σύνδεσης στο internet για εφαρμογές KDE

Simos Xenitellis-4
On Wed, 2007-04-18 at 19:38 +0300, Vagelis D. wrote:

> Όταν το ημερολόγιο έδειχνε 18/04/2007 06:19 μμ, ο/η Simos Xenitellis
> έγραψε το παρακάτω μήνυμα:
> >> Τα παραπάνω φαίνονται πολύ καλά.
> >> Δοκίμασε
> >> $ ping 192.168.1.1
> >> από το gnome-terminal και από το konsole (έτσι δεν το λένε;).
> >> Μετά,
> >> $ ping 194.219.227.1
> >> $ ping 193.92.150.3
> >>
> >> Αν τα παραπάνω δουλέψουν, τότε το πρόβλημα είναι στο DNS.
> >>
> >> Σίμος
> >>    
> Τα παραπάνω δουλεύουν, όπως και π.χ. το ping www.pathfinder.gr
> Δεν είμαι σίγουρος, αλλά αν ήταν πρόβλημα DNS θα έπρεπε τουλάχιστον να
> δει το 192.168.1.1 (gateway), σωστά;
Αν κάνεις ping (κτλ) σε διεύθυνση IP, τότε η εντολή ping (κτλ) δεν
χρησιμοποιεί την υπηρεσία DNS και δουλεύει ακόμα και αν το DNS έχει
πρόβλημα. Κάνεις ping σε IP για να επιβεβαιώσεις ότι το δίκτυο δουλεύει.

> Δύο άλλα πραγματάκια που είδα τώρα και ίσως βοηθήσουν:
> 1.Αν σβήσω τα αρχεία ~/.DCOPserver_*, (αν έχω καταλάβει καλά είναι ένας
> server που βοηθά στην επικοινωνία των kde εφαρμογών μεταξύ τους) οι
> εφαρμογές του kde «βλέπουν internet». Μετά από logout/login υπάρχει πάλι
> πρόβλημα.
>
> 2.Αν ανοίξω τον konqueror σαν root δουλεύει

Πρέπει να πω ότι δεν γνωρίζω λεπτομέρειες από το KDE.
Πάντως, στην κατάσταση που δεν δουλεύει, δοκίμασε να συνδεθείς στο
http://66.249.89.99/
μέσα από τον Konqueror. Αυτή είναι η διεύθυνση του Google. Αν συνδεθείς,
τότε είναι πρόβλημα DNS. Αν δεν συνδεθείς, τότε το KDE/κτλ έχει
σοβαρότερο πρόβλημα.

Σίμος


--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr

signature.asc (196 bytes) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[SOLVED]Re: Πρόβλημα σύνδεσης στο internet για εφαρμογές KDE

Vagelis D.
Όταν το ημερολόγιο έδειχνε 19/04/2007 04:35 πμ, ο/η Simos Xenitellis
έγραψε το παρακάτω μήνυμα:
> Πρέπει να πω ότι δεν γνωρίζω λεπτομέρειες από το KDE.
> Πάντως, στην κατάσταση που δεν δουλεύει, δοκίμασε να συνδεθείς στο
> http://66.249.89.99/
> μέσα από τον Konqueror. Αυτή είναι η διεύθυνση του Google. Αν συνδεθείς,
> τότε είναι πρόβλημα DNS. Αν δεν συνδεθείς, τότε το KDE/κτλ έχει
> σοβαρότερο πρόβλημα.
>
> Σίμος
>  
Ευχαριστώ για το χρόνο σου!
Τελικά λύθηκε με την επανεγκατάσταση διαφόρων πακέτων.
Δεν είμαι σίγουρος ποιο έφταιγε, μάλλον κάποιο από τα network-manager,
knetworkmanager, dhcdbd

--
Vagelis Diogos [hidden email]
----------------------------------------
GPG: 0xF345C079
ICQ: 64144368
MSN: [hidden email]


===-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-===
"Beauty is truth, truth beauty" - that is all
          Ye know on earth, and all ye need to know.
===-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-===  


--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr