Πως προσθέτω ένα «kernel boot option»?

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Πως προσθέτω ένα «kernel boot option»?

Kostas Oikonomou-3
Αγαπητοί φίλοι,
Ψάχνοντας πως να ενεργοποιήσω την επιφάνεια αφής στο φορητό μου υπολογιστή (Turbo-x Flame GT I542-875 2VR FHD, που στην ουσία είναι ο Pagatron C15B), βρήκα ότι είναι γνωστό το bug και για το οποίο υπάρχει λύση. Η λύση που βρήκα είναι η πιο κάτω http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=5064
Αν κατάλαβα καλά πρέπει να προσθέσουμε μια εντολή στον kernel που θα την εκτελεί στη διαδικασία εκκίνησης, και με αυτό το τρόπο θα δουλεύει η επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή.
Έδωσα λοιπόν στο τερματικό την πρώτη εντολή για ενσωμάτωση του i8042.noloop=1, κάνοντας αντιγραφή και επικόλληση της εντολής. Το αποτέλεσμα που είχα είναι ότι δεν υπάρχει αυτή η εντολή. Πιο κάτω δίνω την εντολή από το τερματικό με το αποτέλεσμα της:
kostas@kostas-C15B:~$ sudo grub2-cfg-mod --add i8042.noloop=1
[sudo] password for kostas:
sudo: grub2-cfg-mod: command not found
kostas@kostas-C15B:~$

Να σημειώσω ότι χρησιμοποιώ την έκδοση Ubuntu 14.04LTS 64bit και ότι οι οδηγίες που βρήκα είναι γενικές για το Linux που έχουν εκδοθεί τον 2/2015 και δεν αναφέρονται σε κάποια συγκεκριμμένη διανομή ή και κάποια έκδοση Linux.
Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει να προσθέσω αυτήν την εντολή στο kernel του συστήματος μου, να δω αν θα δουλέψει η επιφάνεια αφής;
Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τη βοήθεια σας.
Φιλικά
Κώστας Οικονόμου
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20160502/961b7f42/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Πως προσθέτω ένα «kernel boot option»?

pc_magas
A δίνεις την εντολή:|

gksudo gedit /etc/default/grub

ή εναλλακτικά:
sudo nano ||/etc/default/grub|

Στο αρχείο που θα σου ανοίξει στην γραμή που λέει:

|GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"|

Θα γίνει:

|GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash ||i8042.noloop=1" Γενικότερα πρέπει να βάλεις την παράμετρο |i8042.noloop=1 στα "" που είναι μετά το |GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT|=

On 02/05/2016 05:26 μμ, Kostas Oikonomou wrote:

> Αγαπητοί φίλοι,
> Ψάχνοντας πως να ενεργοποιήσω την επιφάνεια αφής στο φορητό μου υπολογιστή (Turbo-x Flame GT I542-875 2VR FHD, που στην ουσία είναι ο Pagatron C15B), βρήκα ότι είναι γνωστό το bug και για το οποίο υπάρχει λύση. Η λύση που βρήκα είναι η πιο κάτω http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=5064
> Αν κατάλαβα καλά πρέπει να προσθέσουμε μια εντολή στον kernel που θα την εκτελεί στη διαδικασία εκκίνησης, και με αυτό το τρόπο θα δουλεύει η επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή.
> Έδωσα λοιπόν στο τερματικό την πρώτη εντολή για ενσωμάτωση του i8042.noloop=1, κάνοντας αντιγραφή και επικόλληση της εντολής. Το αποτέλεσμα που είχα είναι ότι δεν υπάρχει αυτή η εντολή. Πιο κάτω δίνω την εντολή από το τερματικό με το αποτέλεσμα της:
> kostas@kostas-C15B:~$ sudo grub2-cfg-mod --add i8042.noloop=1
> [sudo] password for kostas:
> sudo: grub2-cfg-mod: command not found
> kostas@kostas-C15B:~$
>
> Να σημειώσω ότι χρησιμοποιώ την έκδοση Ubuntu 14.04LTS 64bit και ότι οι οδηγίες που βρήκα είναι γενικές για το Linux που έχουν εκδοθεί τον 2/2015 και δεν αναφέρονται σε κάποια συγκεκριμμένη διανομή ή και κάποια έκδοση Linux.
> Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει να προσθέσω αυτήν την εντολή στο kernel του συστήματος μου, να δω αν θα δουλέψει η επιφάνεια αφής;
> Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τη βοήθεια σας.
> Φιλικά
> Κώστας Οικονόμου
> -------------- next part --------------
> An HTML attachment was scrubbed...
> URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20160502/961b7f42/attachment.html>

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20160502/9b69026a/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Σχετ: Πως προσθέτω ένα «kernel boot option»?

Kostas Oikonomou-3
Αγαπητέ φίλε,
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια. Τώρα λειτουργεί η επιφάνεια αφής του υπολογιστή μου.
Αυτή είναι η πολύ μεγάλη δύναμη του ελεύθερου λογισμικού, η έντονη αλληλοβοήθεια που υπάρχει μεταξύ των χρηστών του.
Και πάλι ευχαριστώ, και Χρόνια Πολλά σε όλους.
Φιλικά
Κώστας Οικονόμου
 

    Στις 6:39 μ.μ. Δευτέρα, 2 Μαΐου 2016, ο/η pc_magas <[hidden email]> έγραψε:
 

 A δίνεις την εντολή:|

gksudo gedit /etc/default/grub

ή εναλλακτικά:
sudo nano ||/etc/default/grub|

Στο αρχείο που θα σου ανοίξει στην γραμή που λέει:

|GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"|

Θα γίνει:

|GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash ||i8042.noloop=1" Γενικότερα πρέπει να βάλεις την παράμετρο |i8042.noloop=1 στα "" που είναι μετά το |GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT|=

On 02/05/2016 05:26 μμ, Kostas Oikonomou wrote:

> Αγαπητοί φίλοι,
> Ψάχνοντας πως να ενεργοποιήσω την επιφάνεια αφής στο φορητό μου υπολογιστή (Turbo-x Flame GT I542-875 2VR FHD, που στην ουσία είναι ο Pagatron C15B), βρήκα ότι είναι γνωστό το bug και για το οποίο υπάρχει λύση. Η λύση που βρήκα είναι η πιο κάτω http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=5064
> Αν κατάλαβα καλά πρέπει να προσθέσουμε μια εντολή στον kernel που θα την εκτελεί στη διαδικασία εκκίνησης, και με αυτό το τρόπο θα δουλεύει η επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή.
> Έδωσα λοιπόν στο τερματικό την πρώτη εντολή για ενσωμάτωση του i8042.noloop=1, κάνοντας αντιγραφή και επικόλληση της εντολής. Το αποτέλεσμα που είχα είναι ότι δεν υπάρχει αυτή η εντολή. Πιο κάτω δίνω την εντολή από το τερματικό με το αποτέλεσμα της:
> kostas@kostas-C15B:~$ sudo grub2-cfg-mod --add i8042.noloop=1
> [sudo] password for kostas:
> sudo: grub2-cfg-mod: command not found
> kostas@kostas-C15B:~$
>
> Να σημειώσω ότι χρησιμοποιώ την έκδοση Ubuntu 14.04LTS 64bit και ότι οι οδηγίες που βρήκα είναι γενικές για το Linux που έχουν εκδοθεί τον 2/2015 και δεν αναφέρονται σε κάποια συγκεκριμμένη διανομή ή και κάποια έκδοση Linux.
> Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει να προσθέσω αυτήν την εντολή στο kernel του συστήματος μου, να δω αν θα δουλέψει η επιφάνεια αφής;
> Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τη βοήθεια σας.
> Φιλικά
> Κώστας Οικονόμου
> -------------- next part --------------
> An HTML attachment was scrubbed...
> URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20160502/961b7f42/attachment.html>

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20160502/9b69026a/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr


   
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20160502/d274fee4/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr