linksys wireless usb onder ubuntu

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

linksys wireless usb onder ubuntu

sjak_gmail
hallo,

ben beginner.
kan dat verbinding via een linksys wireless en zo ja waar vind ik de instellingen c.q. driver

bvb


sjak
--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: linksys wireless usb onder ubuntu

Dennis Kaarsemaker
On ma, 2006-05-29 at 19:16 +0200, sjak_gmail wrote:

> kan dat verbinding via een linksys wireless en zo ja waar vind ik de
> instellingen c.q. driver

Dat hangt heel erg af van het chipje op de kaart. Met het commando lspci
kun je ontdekken wat voor chipje erop zit. Als je de uitvoer van dat
commando even meestuurt kunnen we je wellicht verder helpen.
--
Dennis K.

Time is an illusion, lunchtime doubly so.

--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl

signature.asc (198 bytes) Download Attachment