Προβληματική αναβάθμιση πυρήνα (linux header 4.4.0-96)?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Προβληματική αναβάθμιση πυρήνα (linux header 4.4.0-96)?

Kostas Oikonomou-3
Αγαπητοί φίλοι,
Στο σύστημα μου έχω εγκατεστημένο το Ubuntu 16.04 64bit. Σήμερα είχα μια ενημέρωση, την οποία και έκανα. Σε αυτή την ενημέρωση έγινε εγκατάσταση του linux header 4.4.0-96. Μετά από την εγκατάσταση, έκανα επανεκκίνηση όπως μου ζητούσε.
Στην επανεκκίνηση, δεν «έβλεπε» το ασύρματο (με usb) ποντίκι, όπως και κάποιους από τους σκληρούς δίσκους. Συγκεκριμένα έβλεπε δυο δίσκους αντί τριών. Οι τρεις δίσκοι που έπρεπε να έβλεπε είναι ένας εσωτερικός (ο υπολογιστής μου έχει δυο εσωτερικούς σκληρούς δίσκους) και δυο εξωτερικοί, ένας με σύνδεση e-SATA και ένας με σύνδεση usb 2.0. Να με συγχωρέσετε, που λόγω απουσίας ποντικιού, δεν είδα ποιους δυο δίσκους έβλεπε το σύστημα.
Επανεκκίνησα τον υπολογιστή με παλαιότερο πυρήνα linux και λειτουργεί μια χαρά. Μετά ξαναδοκίμασα και πάλι την επανεκκίνηση με τον καινούργιο πυρήνα και είχα το ίδιο πρόβλημα.
Χωρίς να έχω γνώσεις υπολογιστών, υποθέτω ότι ο καινούργιος πυρήνας 4.4.0-96 μάλλον θα του λείπουν κάποιοι οδηγοί (drivers) ίσως που να έχουν σχέση με τα usb.
Όπως και να έχει το θέμα, να το έχετε υπ' όψιν σας όταν κάνετε την αναβάθμιση στον πυρήνα linux. Να θυμάστε ότι μπορείτε να εκκινήσετε τον υπολογιστή σας με παλαιότερο πυρήνα και να δουλεύει.
Φιλικά
Κώστας Οικονόμου
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20170918/d32fe45b/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr