Πλατφόρμα λήψης αποφάσεων loomio για κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ Κύπροτ

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Πλατφόρμα λήψης αποφάσεων loomio για κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ Κύπροτ

Theodotos Andreou
Έχω φτιάξει ένα group της κοινότητας στο Loomio. Νομίζω το καλύτερο
είναι να μεταφέρουμε όλες τις εισηγήσεις που αφορούν το καταστατικό εκεί
για να υπάρχουν συγκεντρωμένες όλες μαζί. Μετά θα αποφασίσουμε τι μένει
και τι φεύγει και τέλος θα επικυρώσουμε το τελικό αποτέλεσμα.

Νομίζω είναι η καλύτερη ιδέα γιατί με το mailing και το φόρουμ δεν είναι
εύκολο να γίνει αυτή η δουλειά

Λοιπόν κάνετε ένα λογαριασμό στο loomio.org και ελάτε στο group της
κοινότητας που δημιούργησα εδώ:

https://www.loomio.org/g/h1BjgZMm/

Είναι σημαντικό να φέρουμε όλους τους ενδιαφερόμενους στο loomio για να
μην αποφασίζουμε μόνο πεντέ-εξι άτομα για όλη την κοινόνητα.

Κάνω λοιπόν έκκληση σε όλους όσους έχουν ενδιαφερτεί για την κοινότητα
ΕΛ/ΛΑΚ Κύπρου να έρθουν στην σελίδα μας στο loomio και να αποφασίσουμε
οριστικά για το καταστατικό.

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Πλατφόρμα λήψης αποφάσεων loomio για κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ Κύπροτ

Theodotos Andreou
Παιδιά μαζευτήκαμε κάπου 16 άτομα στο Loomio. Όσοι δεν έχετε ακόμη κάνει
εγγραφή σπεύσετε.

Νομίζω είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Όσοι έχετε
θέματα/εισηγήσεις ξεκινήστε μια συζήτηση όπου θα υπάρχει 1 θέμα για κάθε
συζήτηση. Οι υπόλοιποι θα ψηφίσουμε ως εξής:

Yes: εγκρίνεται
Abstain: αποχή
No: διαφωνώ αλλά προτείνω εναλλακτική πρόταση που αφορά το εν λόγω θέμα
block: Αποκλείεται!

Καλή ψήφο!


On 12/07/2014 01:19 μμ, Theodotos Andreou wrote:

> Έχω φτιάξει ένα group της κοινότητας στο Loomio. Νομίζω το καλύτερο
> είναι να μεταφέρουμε όλες τις εισηγήσεις που αφορούν το καταστατικό
> εκεί για να υπάρχουν συγκεντρωμένες όλες μαζί. Μετά θα αποφασίσουμε τι
> μένει και τι φεύγει και τέλος θα επικυρώσουμε το τελικό αποτέλεσμα.
>
> Νομίζω είναι η καλύτερη ιδέα γιατί με το mailing και το φόρουμ δεν
> είναι εύκολο να γίνει αυτή η δουλειά
>
> Λοιπόν κάνετε ένα λογαριασμό στο loomio.org και ελάτε στο group της
> κοινότητας που δημιούργησα εδώ:
>
> https://www.loomio.org/g/h1BjgZMm/
>
> Είναι σημαντικό να φέρουμε όλους τους ενδιαφερόμενους στο loomio για
> να μην αποφασίζουμε μόνο πεντέ-εξι άτομα για όλη την κοινόνητα.
>
> Κάνω λοιπόν έκκληση σε όλους όσους έχουν ενδιαφερτεί για την κοινότητα
> ΕΛ/ΛΑΚ Κύπρου να έρθουν στην σελίδα μας στο loomio και να αποφασίσουμε
> οριστικά για το καταστατικό.


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Πλατφόρμα λήψης αποφάσεων loomio για κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ Κύπροτ

Brendan Jocson
Hi guys,

uh... what are we voting again? :)

B


2014-07-21 18:51 GMT+03:00 Theodotos Andreou <[hidden email]>:
Παιδιά μαζευτήκαμε κάπου 16 άτομα στο Loomio. Όσοι δεν έχετε ακόμη κάνει εγγραφή σπεύσετε.

Νομίζω είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Όσοι έχετε θέματα/εισηγήσεις ξεκινήστε μια συζήτηση όπου θα υπάρχει 1 θέμα για κάθε συζήτηση. Οι υπόλοιποι θα ψηφίσουμε ως εξής:

Yes: εγκρίνεται
Abstain: αποχή
No: διαφωνώ αλλά προτείνω εναλλακτική πρόταση που αφορά το εν λόγω θέμα
block: Αποκλείεται!

Καλή ψήφο!On 12/07/2014 01:19 μμ, Theodotos Andreou wrote:
Έχω φτιάξει ένα group της κοινότητας στο Loomio. Νομίζω το καλύτερο είναι να μεταφέρουμε όλες τις εισηγήσεις που αφορούν το καταστατικό εκεί για να υπάρχουν συγκεντρωμένες όλες μαζί. Μετά θα αποφασίσουμε τι μένει και τι φεύγει και τέλος θα επικυρώσουμε το τελικό αποτέλεσμα.

Νομίζω είναι η καλύτερη ιδέα γιατί με το mailing και το φόρουμ δεν είναι εύκολο να γίνει αυτή η δουλειά

Λοιπόν κάνετε ένα λογαριασμό στο loomio.org και ελάτε στο group της κοινότητας που δημιούργησα εδώ:

https://www.loomio.org/g/h1BjgZMm/

Είναι σημαντικό να φέρουμε όλους τους ενδιαφερόμενους στο loomio για να μην αποφασίζουμε μόνο πεντέ-εξι άτομα για όλη την κοινόνητα.

Κάνω λοιπόν έκκληση σε όλους όσους έχουν ενδιαφερτεί για την κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ Κύπρου να έρθουν στην σελίδα μας στο loomio και να αποφασίσουμε οριστικά για το καταστατικό.Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Πλατφόρμα λήψης αποφάσεων loomio για κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ Κύπροτ

Theodotos Andreou-3
We are expecting suggestions on Loomio about the article of association (καταστατικό) of the cyprus foss community. People have asked for changes in the article and we expect these proposal to be submitted in Loomio. Members are expected to vote for or against these proposal and when we are done we will submit the article so that we can be established as a not profit organization (σωματείο) in the Cyprus Republic. Fell free to join here:

https://www.loomio.org/g/h1BjgZMm/On 22/07/2014 10:11 πμ, Brendan Jocson wrote:
Hi guys,

uh... what are we voting again? :)

B


2014-07-21 18:51 GMT+03:00 Theodotos Andreou <[hidden email]>:
Παιδιά μαζευτήκαμε κάπου 16 άτομα στο Loomio. Όσοι δεν έχετε ακόμη κάνει εγγραφή σπεύσετε.

Νομίζω είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Όσοι έχετε θέματα/εισηγήσεις ξεκινήστε μια συζήτηση όπου θα υπάρχει 1 θέμα για κάθε συζήτηση. Οι υπόλοιποι θα ψηφίσουμε ως εξής:

Yes: εγκρίνεται
Abstain: αποχή
No: διαφωνώ αλλά προτείνω εναλλακτική πρόταση που αφορά το εν λόγω θέμα
block: Αποκλείεται!

Καλή ψήφο!On 12/07/2014 01:19 μμ, Theodotos Andreou wrote:
Έχω φτιάξει ένα group της κοινότητας στο Loomio. Νομίζω το καλύτερο είναι να μεταφέρουμε όλες τις εισηγήσεις που αφορούν το καταστατικό εκεί για να υπάρχουν συγκεντρωμένες όλες μαζί. Μετά θα αποφασίσουμε τι μένει και τι φεύγει και τέλος θα επικυρώσουμε το τελικό αποτέλεσμα.

Νομίζω είναι η καλύτερη ιδέα γιατί με το mailing και το φόρουμ δεν είναι εύκολο να γίνει αυτή η δουλειά

Λοιπόν κάνετε ένα λογαριασμό στο loomio.org και ελάτε στο group της κοινότητας που δημιούργησα εδώ:

https://www.loomio.org/g/h1BjgZMm/

Είναι σημαντικό να φέρουμε όλους τους ενδιαφερόμενους στο loomio για να μην αποφασίζουμε μόνο πεντέ-εξι άτομα για όλη την κοινόνητα.

Κάνω λοιπόν έκκληση σε όλους όσους έχουν ενδιαφερτεί για την κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ Κύπρου να έρθουν στην σελίδα μας στο loomio και να αποφασίσουμε οριστικά για το καταστατικό.