mount win partitie(s)

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

mount win partitie(s)

arie de jonge
Ubuntu 6.06 beta ziet standaard mijn win partities niet. ik heb
geprobeerd om ze te mounten, en dat is gedeeltelijk gelukt.

vanuit de terminal het commando mount /dev/hda1 /mnt
ik krijg dan de melding dat alleen troot kan mounten

vanuit de root terminal het commando mount /dev/hda1 /mnt gaat wel goed,
echter als gebruiker kan ik met nautilus deze partitie niet bekijken,
wel als ik nautilus als root opstart.

ik heb nu 2 vragen :

1 hoe kan ik deze partities automatisch mounten bij het opstarten

2 hoe zorg ik ervoor dat ik ze als gebruiker kan bekijken met bv nautilus

Arie de jonge
--
"So raise the candles high 'Cuz if you don't we could stay black against
the night Oh raise them higher again and if you do we could stay dry
against the rain" Candles in the rain , Melanie Safka

--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: mount win partitie(s)

maikel-2
At 08:31 25-4-2006, Arie de Jonge wrote:

>Ubuntu 6.06 beta ziet standaard mijn win partities niet. ik heb geprobeerd
>om ze te mounten, en dat is gedeeltelijk gelukt.
>
>vanuit de terminal het commando mount /dev/hda1 /mnt
>ik krijg dan de melding dat alleen troot kan mounten
>
>vanuit de root terminal het commando mount /dev/hda1 /mnt gaat wel goed,
>echter als gebruiker kan ik met nautilus deze partitie niet bekijken, wel
>als ik nautilus als root opstart.
>
>ik heb nu 2 vragen :
>
>1 hoe kan ik deze partities automatisch mounten bij het opstarten
>
>2 hoe zorg ik ervoor dat ik ze als gebruiker kan bekijken met bv nautilus
>
>Arie de jonge

Volgens mij is winmac_fstab (diskmounter) de uitkomst:

https://wiki.ubuntu.com/AutomaticallyMountPartitions?action=show&redirect=AutomaticallyMountMSWindowsPartitions

Blixa--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: mount win partitie(s)

Dimitri Van Landuyt
In reply to this post by arie de jonge
Arie de Jonge wrote:

> Ubuntu 6.06 beta ziet standaard mijn win partities niet. ik heb
> geprobeerd om ze te mounten, en dat is gedeeltelijk gelukt.
>
> vanuit de terminal het commando mount /dev/hda1 /mnt
> ik krijg dan de melding dat alleen troot kan mounten
>
> vanuit de root terminal het commando mount /dev/hda1 /mnt gaat wel
> goed, echter als gebruiker kan ik met nautilus deze partitie niet
> bekijken, wel als ik nautilus als root opstart.

>
> ik heb nu 2 vragen :

In omgekeerde volgorde:

> 2 hoe zorg ik ervoor dat ik ze als gebruiker kan bekijken met bv nautilus

probeer eens met "sudo mount /dev/hda1 /mnt ntfs rw,users".
de 'rw' zorgt ervoor dat je zowel kan lezen en schrijven op de partitie
en de 'users' zorgt ervoor dat gewone (niet-root) mensen ervan kunnen
lezen en erop kunnen schrijven. Normaalgezien kan je hierna in gewone
nautilus de partitie bekijken.

> 1 hoe kan ik deze partities automatisch mounten bij het opstarten

Dan moet je de file "/etc/fstab" (sudo gedit /etc/fstab) aanpassen, en
deze regel toevoegen

/dev/hda1    /mnt    ntfs     defaults,rw,users     0       0

Nog een klein dingetje: normaalgezien wordt /mnt niet als mountpoint
genomen, maar als directory waarin je je mountpoints zet. Zo kan je een
subfolder maken (bv. "windows") in deze /mnt folder (sudo mkdir
/mnt/windows) en mounten in deze directory. (sudo mount /dev/hda1
/mnt/windows ntfs rw,users, etcetera)

Hopelijk beantwoordt dit je vragen!

Dimitri


--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl