muis

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

muis

nicolaasyme
Hallo allemaal,ik wil een dual boot systeem maken met kubuntu dus wou ik
eerst de live cd proberen.....die laadde netjes maar by het onderdeel
hotplug subsystem kwam geen oké en myn muis deed het niet in de live
sessie(waarschynlyk daardoor lykt my).heeft iemand enig idee hoe dit op
te lossen?

--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: muis

Jan Claeys (Ubuntu)
On do, 2005-12-15 at 22:47 +0100, nicolaasyme wrote:
> Hallo allemaal,ik wil een dual boot systeem maken met kubuntu dus wou ik
> eerst de live cd proberen.....die laadde netjes maar by het onderdeel
> hotplug subsystem kwam geen oké en myn muis deed het niet in de live
> sessie(waarschynlyk daardoor lykt my).heeft iemand enig idee hoe dit op
> te lossen?

Heb je toevallig een seriële muis?

--
Jan Claeys--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl