nano doorgespit

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

nano doorgespit

Benno Schulenberg

Hallo vertalers,

Afgelopen week heb ik de vertaling van nano helemaal opnieuw
doorgenomen, met het bijgevoegde bestand als resultaat.
(Tenminste, dit is het resultaat van het terugvoegen van de vertaling
van nano-1.3.11 (de meest recente) naar nano-1.3.9 (die in Dapper zit).

Voor jullie gemak heb ik hieronder een ingedikte diff toegevoegd
met de verschillen met wat op dit moment in Rosetta zit.  Het
volledige po-bestand komt zometeen, anders wordt de mail te dik.

De redenen voor alle keuzes ga ik hier niet opnieuw uitleggen, zie:
http://mailman.vrijschrift.org/pipermail/vertaling/2006-April/004984.html

Benno


 msgid "Command to execute in new buffer [from %s] "
-msgstr "Opdracht om in nieuwe buffer uit te voeren [uit %s] "
+msgstr "In nieuwe buffer uit te voeren opdracht [uit %s] "
 
 msgid "Command to execute [from %s] "
-msgstr "Opdracht om uit te voeren [uit %s] "
+msgstr "Uit te voeren opdracht [uit %s] "
 
 msgid "File to insert into new buffer [from %s] "
-msgstr "Bestand om in nieuwe buffer in te voegen [uit %s] "
+msgstr "In nieuwe buffer in te voegen bestand [uit %s] "
 
 msgid "File to insert [from %s] "
-msgstr "Bestand om in te voegen [uit %s] "
+msgstr "In te voegen bestand [uit %s] "

  msgid "Cancelled"
-msgstr "Afgebroken"
+msgstr "Geannuleerd"

 msgid "Can't write outside of %s"
-msgstr "Kan niet buiten %s schrijven"
+msgstr "Kan niet buiten %s opslaan"
 
 msgid "Prepend Selection to File"
-msgstr "Selectie vooraan aan bestand toevoegen"
+msgstr "Selectie toevoegen vooraan bestand"
 
 msgid "Append Selection to File"
-msgstr "Selectie achteraan aan bestand toevoegen"
+msgstr "Selectie toevoegen achteraan bestand"
 
 msgid "Write Selection to File"
-msgstr "Selectie naar bestand schrijven"
+msgstr "Selectie opslaan in bestand"
 
 msgid "File Name to Prepend to"
-msgstr "Bestandsnaam om vooraan aan toe te voegen"
+msgstr "Naam van bestand om vooraan aan toe te voegen"
 
 msgid "File Name to Append to"
-msgstr "Bestandsnaam om achteraan aan toe te voegen"
+msgstr "Naam van bestand om achteraan aan toe te voegen"
 
 msgid "File Name to Write"
-msgstr "Bestandsnaam om naar te schrijven"
+msgstr "Naam van te schrijven bestand"
 
 msgid "File exists, OVERWRITE ? "
-msgstr "Bestand bestaat, OVERSCHRIJVEN? "
+msgstr "Bestand bestaat al, OVERSCHRIJVEN? "
 
 msgid "Go To Directory"
-msgstr "Naar map gaan"
+msgstr "Naar map"
 
 msgid "Prev Page"
-msgstr "Vrg.pagina"
+msgstr "Blad terug"
 
 msgid "Next Page"
-msgstr "Vlg.pagina"
+msgstr "Blad verder"
 
 msgid "Go To Line"
-msgstr "Naar regel"
+msgstr "Naar regel..."
 
 msgid "Cancel"
-msgstr "Afbreken"
+msgstr "Annuleren"
 
 msgid "First Line"
-msgstr "Eerste regel"
+msgstr "Naar top"
 
 msgid "Last Line"
-msgstr "Laatste regel"
+msgstr "Naar eind"
 
 msgid "CutTillEnd"
-msgstr "KnipTotEnd"
+msgstr "RestKnippen"
 
 msgid "Beg of Par"
-msgstr "Beg v.alin"
+msgstr "Beg.v.alinea"
 
 msgid "End of Par"
-msgstr "Eind v.alin"
+msgstr "Eind v.alinea"
 
 msgid "FullJstify"
-msgstr "VolUitlijn"
+msgstr "VolUitvullen"
 
 msgid "Regexp"
-msgstr "Regexp"
+msgstr "Reg.exp."
 
 msgid "To Files"
-msgstr "Naar bestanden"
+msgstr "Bestandenlijst tonen"
 
 msgid "Invoke the help menu"
-msgstr "Hulpmenu oproepen"
+msgstr "Deze hulptekst tonen"
 
 msgid "Close the current file buffer/Exit from nano"
-msgstr "Huidige bestandsbuffer sluiten / Nano afsluiten"
+msgstr "Huidige buffer sluiten / Nano afsluiten"
 
 msgid "Write the current file to disk"
-msgstr "Huidige bestand naar schijf schrijven"
+msgstr "Huidige buffer op schijf opslaan"
 
 msgid "Justify the current paragraph"
-msgstr "Huidige alinea uitlijnen"
+msgstr "Huidige alinea uitvullen"
 
 msgid "Search for text within the editor"
-msgstr "Naar tekst zoeken in de editor"
+msgstr "Tekst zoeken"
 
 msgid "Move to the previous screen"
-msgstr "Naar vorig scherm gaan"
+msgstr "Een schermvol terugscrollen"
 
 msgid "Move to the next screen"
-msgstr "Naar volgend scherm gaan"
+msgstr "Een schermvol verderscrollen"
 
 msgid "Cut the current line and store it in the cutbuffer"
-msgstr "Huidige regel knippen en opslaan in knipbuffer"
+msgstr "Huidige regel knippen en bewaren in knipbuffer"
 
 msgid "Show the position of the cursor"
-msgstr "Cursorpositie tonen"
+msgstr "Huidige cursorpositie tonen"
 
 msgid "Invoke the spell checker, if available"
-msgstr "Spellingscontrole oproepen, indien beschikbaar"
+msgstr "Spellingscontrole oproepen (indien beschikbaar)"
 
 msgid "Go to line and column number"
-msgstr "Naar regelnummer en kolomnummer gaan"
+msgstr "Naar op te geven regelnummer en kolomnummer gaan"
 
 msgid "Replace text within the editor"
-msgstr "Tekst in de editor vervangen"
+msgstr "Tekst vervangen"
 
 msgid "Move to the previous line"
-msgstr "Naar de vorige regel gaan"
+msgstr "Naar de voorgaande regel"
 
 msgid "Move to the next line"
-msgstr "Naar de volgende regel gaan"
+msgstr "Naar de volgende regel"
 
 msgid "Move forward one character"
-msgstr "Eén teken vooruit gaan"
+msgstr "Eén teken vooruit"
 
 msgid "Move back one character"
-msgstr "Eén teken achteruit gaan"
+msgstr "Eén teken achteruit"
 
 msgid "Move to the beginning of the current line"
-msgstr "Naar het begin van de huidige regel gaan"
+msgstr "Naar het begin van de huidige regel"
 
 msgid "Move to the end of the current line"
-msgstr "Naar het eind van de huidige regel gaan"
+msgstr "Naar het eind van de huidige regel"
 
 msgid "Move forward one word"
-msgstr "Eén woord vooruit gaan"
+msgstr "Eén woord vooruit"
 
 msgid "Move backward one word"
-msgstr "Eén woord achteruit gaan"
+msgstr "Eén woord achteruit"
 
 msgid "Count the number of words, lines, and characters"
-msgstr "Het aantal woorden, regels en tekens in het bestand tellen"
+msgstr "Aantal woorden, regels en tekens in het bestand tellen"
 
 msgid "Go to the beginning of the current paragraph"
-msgstr "Naar het begin van de huidige alinea gaan"
+msgstr "Naar het begin van de huidige alinea"
 
 msgid "Go to the end of the current paragraph"
-msgstr "Naar het eind van de huidige alinea gaan"
+msgstr "Naar het eind van de huidige alinea"
 
 msgid "Switch to the previous file buffer"
-msgstr "Naar vorige bestandsbuffer schakelen"
+msgstr "Naar voorgaande bestandsbuffer schakelen"
 
 msgid "Insert character(s) verbatim"
-msgstr "Tab-teken(s) verbatim invoegen"
+msgstr "Eerstvolgende teken verbatim invoegen"
 
 msgid "Cut from the cursor position to the end of the file"
-msgstr "Knippen vanaf de cursorpositie tot aan einde van bestand"
+msgstr "Knippen vanaf cursorpositie tot aan einde van bestand"
 
 msgid "Justify the entire file"
-msgstr "Gehele bestand uitlijnen"
+msgstr "Gehele bestand uitvullen"
 
 msgid "Find other bracket"
-msgstr "Bijbehorende rechte haak vinden"
+msgstr "Naar bijbehorend haakje gaan"
 
 msgid "Cancel the current function"
-msgstr "De huidige functie annuleren"
+msgstr "Huidige functie annuleren"
 
 msgid "Go to the first line of the file"
-msgstr "Naar de eerste regel van het bestand gaan"
+msgstr "Naar de eerste regel van het bestand gaan (top)"
 
 msgid "Go to the last line of the file"
-msgstr "Naar de laatste regel van het bestand gaan"
+msgstr "Naar de laatste regel van het bestand gaan (eind)"
 
 msgid "Make the current search/replace case (in)sensitive"
-msgstr "De huidige zoek/vervangactie hoofdletter(on)gevoelig maken"
+msgstr "De zoek/vervangactie hoofdletter(on)gevoelig maken"
 
 msgid "Make the current search/replace go backwards"
-msgstr "De huidige zoek/vervangactie achterwaarts laten gaan"
+msgstr "De zoekrichting omdraaien"
 
 msgid "Use regular expressions"
-msgstr "Reguliere expressies gebruiken"
+msgstr "Gebruik van reguliere expressies aan-/uitzetten"
 
 msgid "Edit the previous search/replace strings"
-msgstr "De voorgaande zoekteksten bewerken"
+msgstr "Vorige zoekteksten oproepen"
 
 msgid "Go to file browser"
-msgstr "Naar bestandsbrowser gaan"
+msgstr "Bestandenlijst tonen"
 
 msgid "Write file out in DOS format"
-msgstr "Bestand wegschrijven in DOS-indeling"
+msgstr "Bestand opslaan in DOS-indeling"
 
 msgid "Write file out in Mac format"
-msgstr "Bestand wegschrijven in Mac-indeling"
+msgstr "Bestand opslaan in Mac-indeling"
 
 msgid "Append to the current file"
-msgstr "Achteraan aan huidige bestand toevoegen"
+msgstr "Achteraan aan te noemen bestand toevoegen"
 
 msgid "Prepend to the current file"
-msgstr "Vooraan aan huidige bestand toevoegen"
+msgstr "Vooraan aan te noemen bestand toevoegen"
 
 msgid "Back up original file when saving"
-msgstr "Bij wegschrijven een reservekopie van originele bestand maken"
+msgstr "Bij opslaan een reservekopie van originele bestand maken"
 
 msgid "Insert into new buffer"
-msgstr "Invoegen in nieuwe buffer"
+msgstr "Invoegen in nieuwe buffer aan-/uitzetten"
 
 msgid "Exit from the file browser"
-msgstr "Bestandsbrowser verlaten"
+msgstr "Bestandenlijst verlaten"
 
 msgid "Go to directory"
-msgstr "Naar map gaan"
+msgstr "Naar een op te geven map gaan"
 
 msgid "WriteOut"
-msgstr "Schrijven"
+msgstr "Opslaan"
 
 msgid "Justify"
-msgstr "Uitlijnen"
+msgstr "Uitvullen"
 
 msgid "Read File"
-msgstr "Lees bstnd"
+msgstr "Inlezen"
 
 msgid "Cut Text"
-msgstr "Knip tkst"
+msgstr "Knippen"
 
 msgid "UnJustify"
-msgstr "OnUitlijnen"
+msgstr "On-uitvullen"
 
 msgid "UnCut Txt"
-msgstr "Plak Tkst"
+msgstr "Plakken"
 
 msgid "Where Is Next"
-msgstr "Volgende zkn"
+msgstr "Volgende zoeken"
 
 msgid "Prev Line"
-msgstr "Vrg.regel"
+msgstr "Regel terug"
 
 msgid "Next Line"
-msgstr "Vlg.regel"
+msgstr "Regel verder"
 
 msgid "End"
-msgstr "Eind"
+msgstr "Einde"
 
 msgid "Next Word"
-msgstr "Vlg.woord"
+msgstr "Woord verder"
 
 msgid "Prev Word"
-msgstr "Vrg.woord"
+msgstr "Woord terug"
 
 msgid "Previous File"
-msgstr "Vrg.bestand"
+msgstr "Vorig bestand"
 
 msgid "Next File"
-msgstr "Vlg.bestand"
+msgstr "Volgend bestand"
 
 msgid "Find Other Bracket"
-msgstr "Bijbehorende rechte haak zoeken"
+msgstr "Naar bijbehorend haakje"
 
 msgid "Go To Text"
-msgstr "Naar tekst gaan"
+msgstr "Tekst zoeken"
 
 msgid "Go To Dir"
-msgstr "Naar map gaan"
+msgstr "Naar map..."
 
 msgid "Help mode"
-msgstr "Hulpmodus"
+msgstr "Hulpregels"
 
 msgid "Use of more space for editing"
-msgstr "Meer ruimte voor bewerkingen"
+msgstr "Bewerkingsvenster een beetje vergroten"
 
 msgid "Cut to end"
-msgstr "Knippen tot eind"
+msgstr "Knippen vanaf cursor"
 
 msgid "Suspend"
-msgstr "Uitstellen"
+msgstr "Proces-pauzeren (^Z)"
 
 msgid "Key illegal in VIEW mode"
-msgstr "Toets is ongeldig in VIEW-modus"
+msgstr "Toets is ongeldig in Kijkmodus"
 
 msgid "Window size is too small for nano...\n"
-msgstr "Vensterformaat is te klein voor nano...\n"
+msgstr "Schermformaat is te klein voor nano...\n"
 
 msgid "enable/disable"
-msgstr "aanzetten/uitzetten"
+msgstr "aan-/uitzetten"
 
 msgid "Enable multiple file buffers"
-msgstr "Meerdere bestandsbuffers toelaten"
+msgstr "Gebruik van meerdere bestandsbuffers toelaten"
 
 msgid "Log & read search/replace string history"
-msgstr "Zoek/vervangtekst-geschiedenis bewaren en gebruiken"
+msgstr "Zoek/vervangtekst-geschiedenis bewaren+gebruiken"
 
 msgid "Don't look at nanorc files"
-msgstr "Niet naar nanorc-bestanden kijken"
+msgstr "Eventuele nanorc-bestanden negeren"
 
 msgid "Fix numeric keypad key confusion problem"
-msgstr "Toetsverwarring op numeriek toetsenbordje oplossen"
+msgstr "Toetsverwarring op numeriek bordje oplossen"
 
 msgid "Use more space for editing"
-msgstr "Meer ruimte gebruiken voor bewerken"
+msgstr "Bewerkingsvenster een beetje vergroten"
 
 msgid "-Q [str]"
-msgstr "-Q [str]"
+msgstr "-Q [tekst]"
 
 msgid "Set width of a tab in cols to #cols"
-msgstr "Tabbreedte van een tab op aantal kolommen zetten"
+msgstr "Tabbreedte op dit aantal kolommen zetten"
 
 msgid "Do quick statusbar blanking"
-msgstr "Snel statusbalk wissen"
+msgstr "De statusregel snel wissen"
 
 msgid "-Y [str]"
-msgstr "-Y [str]"
+msgstr "-Y [tekst]"
 
 msgid "Constantly show cursor position"
-msgstr "Cursorpositie altijd tonen"
+msgstr "Cursorpositie voortdurend tonen"
 
 msgid "Don't follow symbolic links, overwrite"
-msgstr "Symbolische koppelingen niet volgen, maar overschrijven"
+msgstr "Symbolische koppeling niet volgen; overschrijven"
 
 msgid "Enable mouse"
-msgstr "Muis gebruiken"
+msgstr "Gebruik van muis toelaten"
 
 msgid "Set fill cols to (wrap lines at) #cols"
-msgstr "Uitlijnbreedte (afbreekpunt) op aantal kolommen zetten"
+msgstr "Uitvulbreedte op dit aantal kolommen zetten"
 
 msgid "-s [prog]"
-msgstr "-s [prog]"
+msgstr "-s [programma]"
 
 msgid "--speller=[prog]"
-msgstr "--speller=[prog]"
+msgstr "--speller=[programma]"
 
 msgid "Enable alternate speller"
-msgstr "Alternatieve spellingschecker gebruiken"
+msgstr "(Alternatieve) spellingscontrole gebruiken"
 
 msgid "Auto save on exit, don't prompt"
-msgstr "Automatisch wegschrijven bij beëindigen"
+msgstr "Automatisch opslaan bij beëindigen"
 
 msgid "View (read only) mode"
-msgstr "View-modus (alleen lezen)"
+msgstr "Kijkmodus (alleen lezen, geen bewerkingen)"
 
 msgid "Don't show help window"
-msgstr "Geen hulpvenster tonen"
+msgstr "Niet de twee hulpregels tonen"
 
 msgid "Enable suspend"
-msgstr "Uitstellen toelaten"
+msgstr "Proces-pauzeren toelaten"
 
 msgid "Save modified buffer (ANSWERING \"No\" WILL DESTROY CHANGES) ? "
-msgstr "Veranderde buffer bewaren? (\"Nee\" ZAL DE VERANDERINGEN TENIET DOEN) "
+msgstr "Veranderde buffer opslaan? (\"Nee\" zal de VERANDERINGEN TENIET DOEN) "
 
 msgid "Use \"fg\" to return to nano"
-msgstr "Gebruik \"fg\" om terug te keren naar nano"
+msgstr "Gebruik \"fg\" om terug te keren naar nano."
 
 msgid "XON ignored, mumble mumble."
-msgstr "XON genegeerd, mopper mopper."
+msgstr "XON genegeerd, mmm-mmm"
 
 msgid "XOFF ignored, mumble mumble."
-msgstr "XOFF genegeerd, mopper mopper."
+msgstr "XOFF genegeerd, mmm-mmm"
 
 msgid "Regex strings must begin and end with a \" character"
-msgstr "Regex-reeksen moeten beginnen en eindigen met een \"-teken"
+msgstr "Reg.exp.-reeksen moeten beginnen en eindigen met een \"-teken"
 
 msgid "Bad regex \"%s\": %s"
-msgstr "Onjuiste regex \"%s\": %s"
+msgstr "Onjuiste reguliere expressie \"%s\": %s"
 
 msgid "Missing regex string"
-msgstr "Ontbrekende regex-tekenreeks"
+msgstr "Ontbrekende reg.exp.-tekenreeks"
 
 msgid "I can't find my home directory!  Wah!"
-msgstr "Kan de persoonlijke map niet vinden!  Boehoe!"
+msgstr "Kan de thuismap niet vinden!  Boehoe!"
 
 msgid " [Case Sensitive]"
-msgstr " [Hfdlettergevoelig]"
+msgstr " [Hoofdlettergevoelig]"
 
 msgid " [Regexp]"
-msgstr " [Regexp]"
+msgstr " [Reguliere expressie]"
 
 msgid "No current search pattern"
-msgstr "Geen huidig zoekpatroon"
+msgstr "Nog geen zoekpatroon bekend"
 
 msgid "Replace this instance?"
-msgstr "Deze instantie vervangen?"
+msgstr "Deze overeenkomst vervangen?"
 
 msgid "Not a bracket"
-msgstr "Geen rechte haak"
+msgstr "Is geen haakje"
 
 msgid "No matching bracket"
-msgstr "Geen overeenkomende rechte haak"
+msgstr "Geen overeenkomend haakje"
 
 msgid "Mark Set"
-msgstr "Markering gezet"
+msgstr "Markering aangezet"
 
 msgid "Could not fork"
-msgstr "Kan geen nieuw proces starten"
+msgstr "Kon geen nieuw proces starten"
 
 msgid "Can now UnJustify!"
-msgstr "Kan nu OnUitlijnen!"
+msgstr "Kan nu On-uitvullen!"
 
 msgid "Could not create temp file: %s"
-msgstr "Kan geen tijdelijk bestand maken: %s"
+msgstr "Kan geen tijdelijk bestand aanmaken: %s"
 
 msgid "View"
-msgstr "Tonen"
+msgstr "Kijken"
 
 msgid "Refusing zero-length regex match"
-msgstr "Regex-overeenkomst met lengte nul geweigerd"
+msgstr "Reg.exp.-overeenkomst met lengte nul is geweigerd"
 
 msgid "Yy"
-msgstr "Jj"
+msgstr "JjYy"
 
 msgid "Nn"
-msgstr "Nn"
+msgstr "NnNn"
 
 msgid "Aa"
-msgstr "Aa"
+msgstr "AaAa"


--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: nano doorgespit

Benno Schulenberg
Benno Schulenberg schreef:
> Afgelopen week heb ik de vertaling van nano helemaal opnieuw
> doorgenomen, met het bijgevoegde bestand als resultaat.

Niemand commentaar?  Prachtig.  :)  En nu?  Betekent dat dat het
goedgekeurd is, Dennis?  Is het nu klaar om geüpload te worden?

Benno


--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: nano doorgespit

Jan Claeys (Ubuntu)
Op wo, 19-04-2006 te 19:59 +0200, schreef Benno Schulenberg:
> Benno Schulenberg schreef:
> > Afgelopen week heb ik de vertaling van nano helemaal opnieuw
> > doorgenomen, met het bijgevoegde bestand als resultaat.
>
> Niemand commentaar?  Prachtig.  :)  En nu?  Betekent dat dat het
> goedgekeurd is, Dennis?  Is het nu klaar om geüpload te worden?

Is dat gewoon de upstream vertaling, of heeft de Ubuntu-versie andere
strings?  (Er komt normaalgezien namelijk binnenkort een automatische
"import" van upstream vertalingen.)

--
Jan Claeys--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: nano doorgespit

Benno Schulenberg
Jan Claeys schreef:
> > Benno Schulenberg schreef:
> > > Afgelopen week heb ik de vertaling van nano helemaal opnieuw
> > > doorgenomen, met het bijgevoegde bestand als resultaat.
>
> Is dat gewoon de upstream vertaling, of heeft de Ubuntu-versie
> andere strings?

Het is de upstreamvertaling van versie 1.3.11 teruggewerkt naar
versie 1.3.9, die volgens Rosetta in Dapper zit (maar volgens
Synaptic is het 1.3.10).  Tussen versie 1.3.10 en 1.3.11 heb ik de
vertaling van nano uitgebreid herzien.  Het zou leuk zijn om dat
werk al in Dapper terug te zien.

> (Er komt normaalgezien namelijk binnenkort een
> automatische "import" van upstream vertalingen.)

Dat zal dan die van 1.3.10 worden, neem ik aan, of gaat de versie
van nano nog een keer gebumpt worden?  Maar goed, deze import kan
dus beter wachten tot na de automatische import.

Benno

--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: nano doorgespit

Jan Claeys (Ubuntu)
Op wo, 19-04-2006 te 21:32 +0200, schreef Benno Schulenberg:
> Jan Claeys schreef:
> > > Benno Schulenberg schreef:
> > (Er komt normaalgezien namelijk binnenkort een
> > automatische "import" van upstream vertalingen.)
>
> Dat zal dan die van 1.3.10 worden, neem ik aan, of gaat de versie
> van nano nog een keer gebumpt worden?  Maar goed, deze import kan
> dus beter wachten tot na de automatische import.

Yep, lijkt me wel dat het uiteindelijk de vertaling voor 1.3.10 wordt
dan.

--
Jan Claeys--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl