netwerk

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

netwerk

guido dom
Na installatie van Dapper Flight 6 heb ik geen netwerkverbinding meer alhoewel de netwerkkaart herkend wordt

Oplossing?

--
Tel:+32 (0)58 239804  +32 (0)497 538736

Nog een mooie dag toegewenst.

Guido (Dom)
--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: netwerk

Dennis Kaarsemaker
On do, 2006-04-06 at 20:29 +0200, guido dom wrote:
> Na installatie van Dapper Flight 6 heb ik geen netwerkverbinding meer
> alhoewel de netwerkkaart herkend wordt
>
> Oplossing?

Netwerk instellen :)

(Of in ieder geval doorgeven wat /etc/network/interfaces bevat, wat
ifconfig zegt en wat je verwacht)
--
Dennis K.
 - Linux for human beings - http://www.ubuntu.com
 - Linux voor iedereen - http://www.ubuntu-nl.org

--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl

signature.asc (198 bytes) Download Attachment