Πρόβλημα με δίκτυο: Κάτι σκοτώνει το network manager

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Πρόβλημα με δίκτυο: Κάτι σκοτώνει το network manager

pc_magas
Καλησπέρα έχω ένα θεματάκι που το έβαλα ΚΑΙ εδώ:
https://forum.ubuntu-gr.org/viewtopic.php?f=9&t=32046

Συνοπτικά σας λέω ότι στο desktop για κάποιο λόγο ο network manager
σκοτώνεται και το network interface μεταονομάζεται σε eth1 όταν πήγα να
ενεργοποιήσω την κάρτα με DCHP βάζοντας τις κατάλληλες γραμμές στο
/etc/network/interfaces πάλι δεν έχω internet. Ακόμη δεν έχω το network
indicator στο systemtray.

O Λόγος που το παραθέτω και εδ΄ω είναι λόγο οτι ο υπολογιστής μου
χρησιμεύει στην εργασία και θέλω κάθε είδους βοήθεια προκειμένου να το
λύσω γρήγορα.

--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Πρόβλημα με δίκτυο: Κάτι σκοτώνει το network manager

pc_magas
To πρόβλημα διορθώθηκε. Ευχαριστώ! (Πάει για όλη την κοινότητα και
εφόσον έλαβα από το φόρουμ πάλι έλαβα από την κοινότητα βοήθεια ;) )

On 14/05/2016 11:38 πμ, pc_magas wrote:

> Καλησπέρα έχω ένα θεματάκι που το έβαλα ΚΑΙ εδώ:
> https://forum.ubuntu-gr.org/viewtopic.php?f=9&t=32046
>
> Συνοπτικά σας λέω ότι στο desktop για κάποιο λόγο ο network manager
> σκοτώνεται και το network interface μεταονομάζεται σε eth1 όταν πήγα να
> ενεργοποιήσω την κάρτα με DCHP βάζοντας τις κατάλληλες γραμμές στο
> /etc/network/interfaces πάλι δεν έχω internet. Ακόμη δεν έχω το network
> indicator στο systemtray.
>
> O Λόγος που το παραθέτω και εδ΄ω είναι λόγο οτι ο υπολογιστής μου
> χρησιμεύει στην εργασία και θέλω κάθε είδους βοήθεια προκειμένου να το
> λύσω γρήγορα.
>


--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr