(no subject)

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

(no subject)

matei vasile
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re:

Daniel Șerbănescu


Salut,
Rog un administrator al listei Ubuntu România să pună această adresă de mail pe lista neagră...
S-au trimis mult prea multe mesaje irelevante scopului acestei liste de discuții de la această adresă.
Mulțumesc pentru înțelegere.

--
ubuntu-ro mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-ro