(no subject)

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

(no subject)

Alf Norèn
Hej jag heter Alf Norèn bor i Thailand använder 16,04 tid veckodagar och månder uppe i högra hörnet står på thai allt annat är på svenska jag har försökt ändra på det men ej lyckats  Mvh A Norèn

--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ändra format för datum och tid

Gunnar Hjalmarsson
On 2017-09-09 03:37, Alf Norèn wrote:
> Hej jag heter Alf Norèn bor i Thailand använder 16,04 tid veckodagar
> och månder uppe i högra hörnet står på thai allt annat är på svenska
> jag har försökt ändra på det men ej lyckats

https://help.ubuntu.com/stable/ubuntu-help/session-formats.html

--
Gunnar Hjalmarsson
https://launchpad.net/~gunnarhj

--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se