partities manupileren in Kubuntu?

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

partities manupileren in Kubuntu?

Wouters Stan
Beste Kubuntu gebruikers,

Tijdens de installatie van Kubuntu 5.10 naast win98 ben ik een stuk (20
GB) van de Fat32 partitie kwijtgeraakt. Dit kwam doordat ik de handmatige
partitie-aanwijzer tijdens de installatie van Kubuntu eerst niet doorhad.
Nu wil ik de partitie terug opnemen als Fat32.
Welk programma in Kubuntu gebruik ik daar best voor, zonder gegevens te
verliezen?

In Konqueror kan ik bestanden aanpassen als root (acties - edit as root),
door mijn eigen login paswoord in te typen. Als ik echter in een terminal
als su (superuser) wil werken, neemt hij mijn paswoord niet aan. Welk
paswoord moet ik dan invullen?

Groeten,

Stan Wouters
Kunbuntu beginner

--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: partities manupileren in Kubuntu?

Martijn Vermaat
> Welk programma in Kubuntu gebruik ik daar best voor, zonder gegevens te
> verliezen?

Onder KDE denk ik dat je best qtparted kunt
gebruiken, een grafische frontend voor parted.


> In Konqueror kan ik bestanden aanpassen als root (acties - edit as root),
> door mijn eigen login paswoord in te typen. Als ik echter in een terminal
> als su (superuser) wil werken, neemt hij mijn paswoord niet aan. Welk
> paswoord moet ik dan invullen?

Er is standaard geen superuser, dus die kun
je ook niet worden. Met het sudo commando
kun je wel commando's met superuser rechten
uitvoeren, bijv:

  $ sudo beep

Je kunt met bijvoorbeeld 'sudo -s' een
shell met superuser rechten beginnen.


--
Martijn Vermaat

Student Computer Science
Vrije Universiteit, Amsterdam

[hidden email]
http://www.cs.vu.nl/~mvermaat/


--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: partities manupileren in Kubuntu?

Vincent van Adrighem
In reply to this post by Wouters Stan
Op Sat, 25 Mar 2006 11:46:56 +0100 (CET)
schreef "Wouters Stan" <[hidden email]>:

> Beste Kubuntu gebruikers,
>
> Tijdens de installatie van Kubuntu 5.10 naast win98 ben ik een stuk
> (20 GB) van de Fat32 partitie kwijtgeraakt. Dit kwam doordat ik de
> handmatige partitie-aanwijzer tijdens de installatie van Kubuntu
> eerst niet doorhad. Nu wil ik de partitie terug opnemen als Fat32.
> Welk programma in Kubuntu gebruik ik daar best voor, zonder
> gegevens te verliezen?

Niet om het een of ander hoor, maar je kunt beter gparted gebruiken.
Is misschien niet QT-gebaseerd en heeft dus een iets ander uiterlijk,
maar is wel beter ontwikkeld.

> In Konqueror kan ik bestanden aanpassen als root (acties - edit as
> root), door mijn eigen login paswoord in te typen. Als ik echter in
> een terminal als su (superuser) wil werken, neemt hij mijn paswoord
> niet aan. Welk paswoord moet ik dan invullen?
>
een niet bestaand wachtwoord (het is wachtwoord, niet paswoord). Met
sudo su kan het wel. Je kunt trouwens ook direct sudo <opdracht>
intikken.

Groetjes,
Vincent

--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl

attachment0 (198 bytes) Download Attachment