partitioneren

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

partitioneren

Wouters Stan
Beste Kubuntu gebruikers,

Ik heb een probleem met een verloren partitie van 20 GB (van de 80 GB).
De volgende partities zijn geïnstalleerd:

20 GB fat32 boot win98
20 GB ext3 boot kubuntu linux
1 GB swap
20 GB fat32 dataschijf voor win98
20 GB ongeformateerd

Ik zou de dataschijf van win98 willen uitbreiden tot 40 GB en
tegelijkertijd in Kubuntu willen mounten.

Qtparted (kde) is niet installeerbaar na het ingeven van het commando
"sudo apt-get install qtparted". Op het forum gevonden. De melding in
Konsole is:

"Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar
Boom van vereisten wordt opgebouwd... Klaar
Pakket qtparted is niet beschikbaar, hoewel er naar verwezen wordt door
een ander pakket. Mogelijk betekent dit dat het pakket ontbreekt,
verouderd is, of enkel beschikbaar is van een andere bron
E: Pakket qtparted heeft geen installeerbare kandidaat"


Dan maar gparted (gnome) geïnstalleerd.
Deze geeft dan de volgende foutmelding in Konsole: "segmentatie fout".

Kan ik die 20 GB partitie nog aan de praat krijgen zonder herinstallatie
van Win98 en Kubuntu?

Groeten,

Stan Wouters


--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: partitioneren

Jan Claeys (Ubuntu)
Op zo, 26-03-2006 te 21:30 +0200, schreef Wouters Stan:
> Dan maar gparted (gnome) geïnstalleerd.
> Deze geeft dan de volgende foutmelding in Konsole: "segmentatie
> fout".

Probeer eens op te starten met 'LC_ALL=C gparted' (alles op 1 lijn in de
console tikken en dan enter)?  Dit klinkt als de bug die ik indertijd
rapporteerde; het is een fout in de "string templates" in 'libstdc++'
waardoor gparted crasht met sommige locales (waaronder nl_BE).

(Deze fout is overigens opgelost in dapper.)

--
Jan Claeys--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl