power down

classic Classic list List threaded Threaded
6 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

power down

Adrien Verlee
Na de laatste kernel (?) update schakelt de pc zichzelf niet meer uit.
Gekend fenomeen neem ik aan?
--
adrien--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: power down

Martijn van de Streek
On Thu, 16 Mar 2006, Adrien Verlee wrote:

> Na de laatste kernel (?) update schakelt de pc zichzelf niet meer uit.
> Gekend fenomeen neem ik aan?

Het kan zijn dat je PC in de blacklist gekomen is (vreemd, toch). Hoe oud is
je moederbord?

(dit kun je ook vinden in de output van 'dmesg' -- daarin staat een
opmerking als ACPI uitgezet wordt ivm de leeftijd van je moederbord, en ACPI
zorgt voor dat 'nette' afsluiten)

Martijn
--
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.


--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: power down

Herman Bos
In reply to this post by Adrien Verlee
Adrien Verlee wrote:
> Na de laatste kernel (?) update schakelt de pc zichzelf niet meer uit.
> Gekend fenomeen neem ik aan?
>  
Gebruik je breezy of dapper?


--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl

signature.asc (198 bytes) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: power down

Adrien Verlee
In reply to this post by Martijn van de Streek
Op do, 16-03-2006 te 14:00 +0100, schreef Martijn van de Streek:
> Het kan zijn dat je PC in de blacklist gekomen is (vreemd, toch). Hoe
> oud is je moederbord?

Geen idee, maar het is dik een jaar geleden wel vernieuwd omdat er wat
mis was met de voeding. Of het nieuwe moederbord nu een recente versie
was, kan ik niet zeggen.

> (dit kun je ook vinden in de output van 'dmesg' -- daarin staat een
> opmerking als ACPI uitgezet wordt ivm de leeftijd van je moederbord,
> en ACPI zorgt voor dat 'nette' afsluiten)

Ik plak hieronder alles wat ik vind van ACPI. Voor mij is het natuurlijk
Latijn.

[4294668.735000] ACPI: Looking for DSDT in initrd... not found!
[4294668.794000]  not found!

[4294668.909000] ACPI: bus type pci registered

[4294668.910000] ACPI: Subsystem revision 20050729
[4294668.916000] ACPI: Interpreter enabled
[4294668.916000] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[4294668.917000] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11
12 14 15 )
[4294668.917000] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11
12 14 15 )
[4294668.917000] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11
12 14 15)  *0, disabled.
[4294668.917000] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11
12 14 15 )
[4294668.918000] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11
12 14 15)  *0, disabled.
[4294668.918000] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11
12 14 15)  *0, disabled.
[4294668.918000] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11
12 14 15)  *0, disabled.
[4294668.918000] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11
12 14 15)  *9
[4294668.918000] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)

[4294668.919000] ACPI: Assume root bridge [\_SB_.PCI0] segment is 0
[4294668.919000] ACPI: Assume root bridge [\_SB_.PCI0] bus is 0
[4294668.921000] Enabling SiS 96x SMBus.
[4294668.922000] Boot video device is 0000:01:00.0
[4294668.923000] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[4294668.923000] ACPI: PCI Interrupt Routing Table
[\_SB_.PCI0.PCI1._PRT]
[4294668.928000] Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
[4294668.928000] pnp: PnP ACPI init
[4294668.932000] pnp: PnP ACPI: found 16 devices
[4294668.932000] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[4294668.933000] PCI: Using ACPI for IRQ routing

[4294669.327000] ACPI wakeup devices:
[4294669.327000] PCI0 PCI1 PS2K PS2M USB0 USB1 MC97
[4294669.327000] ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)

[4294670.736000] ACPI: bus type ide registered

[4294675.292000] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.2[D] -> GSI 19 (level,
low) -> I RQ 19
[4294675.292000] ohci_hcd 0000:00:02.2: Silicon Integrated Systems [SiS]
USB 1.0  Controller
[4294675.292000] ohci_hcd 0000:00:02.2: new USB bus registered, assigned
bus num ber 1
[4294675.292000] ohci_hcd 0000:00:02.2: irq 19, io mem 0xe6800000
[4294675.345000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[4294675.345000] hub 1-0:1.0: 3 ports detected
[4294675.348000] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.3[A] -> GSI 23 (level,
low) -> I RQ 23
[4294675.348000] ohci_hcd 0000:00:02.3: Silicon Integrated Systems [SiS]
USB 1.0  Controller (#2)
[4294675.348000] ohci_hcd 0000:00:02.3: new USB bus registered, assigned
bus num ber 2
[4294675.348000] ohci_hcd 0000:00:02.3: irq 23, io mem 0xe6000000
[4294675.401000] hub 2-0:1.0: USB hub found
[4294675.401000] hub 2-0:1.0: 3 ports detected
[4294675.443000] Linux Tulip driver version 1.1.13 (May 11, 2002)
[4294675.443000] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:08.0[A] -> GSI 16 (level,
low) -> I RQ 16
[4294675.444000] tulip0:  MII transceiver #1 config 1000 status 7869
advertising  05e1.
[4294675.450000] eth0: ADMtek Comet rev 17 at 0001a800,
00:50:BF:A9:08:74, IRQ 1 6.
[4294675.542000] usb 1-2: new full speed USB device using ohci_hcd and
address 2
[4294677.987000] ACPI: CPU0 (power states: C1[C1])

[4294697.802000] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:05.0[A] -> GSI 17 (level,
low) -> I RQ 17

[4294705.633000] ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
[4294705.633000] ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
[4294705.771000] ibm_acpi: ec object not found
[4294705.774000] 0000:00:08.0: tulip_stop_rxtx() failed
[4294705.774000] eth0: Setting full-duplex based on MII#1 link partner
capabilit y of 41e1.
[4294714.634000] eth0: no IPv6 routers present
[4294718.076000] apm: BIOS version 1.2 Flags 0x0b (Driver version
1.16ac)
[4294718.076000] apm: overridden by ACPI.
--
adrien--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: power down

Adrien Verlee
In reply to this post by Herman Bos
Op do, 16-03-2006 te 14:11 +0100, schreef Herman Bos:
> Gebruik je breezy of dapper?
Breezy.
--
adrien--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: power down

Adrien Verlee
In reply to this post by Herman Bos
Op do, 16-03-2006 te 14:11 +0100, schreef Herman Bos:
> Gebruik je breezy of dapper?

Breezy.
--
adrien--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl