probleem met HP OfficeJet 4622

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Y P
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

probleem met HP OfficeJet 4622

Y P
Hallo,

vriendin heeft HP OfficeJet 4622 op black only willen zetten, zij heeft
ervoor een 2de config in cups toegevoegd,
maar nu print geen enkele printer meer,
OK, dan heeft zij alle configs verwijderd;

Ubuntu heeft wel een neiging om neit langer bij aanzetten van de printer op
zgz. nieuwe hardware autoamtisch te detecteren,

wat wordt zij verondersteld te doen aub ?

Ik werk in comamndolijn wegens mijn handicap, dus zij moet het grafisch
doen, zoals jullie hier in de meerderheid. Graag stap per stap uitleg.

Haar Ubu is 16.04lts,
en werkt voor de rest perfect,

printer is wel van het draadloze type ! ! !

Grts,

Y P


--
Ubuntu-NL mailing list
[hidden email]
Info/Uitschrijven: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl