probleem met netwerkkaart

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

probleem met netwerkkaart

Maikel Steneker
Hallo allemaal,

Ik ben op dit moment een van mijn vrienden over aan het halen om ubuntu te gebruiken. Ik heb hem al een CD-tje van ubuntu 5.10 gegeven, en ik heb hem er ook één van versie 6.06 beloofd. Hij zei dat hij daar misschien weinig aan had, omdat hij het netwerk in 5.10 niet aan de praat kreeg.

Bij mij lukte het netwerk instellen bij versie 5.04, 5.10 en 6.06 met twee verschillende netwerkkaarten en twee verschillende routers.

Ik heb nog niet veel informatie van hem, hij zei dat er een probleem met de driver was. Hij heeft een WLAN 11g PCI Card.

Hopelijk kan iemand al iets met deze informatie, ik probeer meer details te krijgen.

--
Maikel Steneker
--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: probleem met netwerkkaart

Herman Bos-3
Maikel Steneker wrote:

> Hallo allemaal,
>
> Ik ben op dit moment een van mijn vrienden over aan het halen om
> ubuntu te gebruiken. Ik heb hem al een CD-tje van ubuntu 5.10 gegeven,
> en ik heb hem er ook één van versie 6.06 beloofd. Hij zei dat hij daar
> misschien weinig aan had, omdat hij het netwerk in 5.10 niet aan de
> praat kreeg.
>
> Bij mij lukte het netwerk instellen bij versie 5.04, 5.10 en 6.06 met
> twee verschillende netwerkkaarten en twee verschillende routers.
>
> Ik heb nog niet veel informatie van hem, hij zei dat er een probleem
> met de driver was. Hij heeft een WLAN 11g PCI Card.
>
> Hopelijk kan iemand al iets met deze informatie, ik probeer meer
> details te krijgen.
>
Kijk eens wat voor chippie erop zit.

kijk in de output van `lspci` en `dmesg`.


--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl