probleem met usb memorystick

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

probleem met usb memorystick

Bram Duvigneau
Hallo allemaal,

Ik heb een vreemd probleem met een usb memorystick, pendrive, of hoe
je zo'n ding ook noemen wilt. Ik heb hem in mijn pc laten zitten toen
ik deze uit en aan zette, dit was blijkbaar niet zo'n goed idee.
Hierna begon windows namelijk te klagen dat het ding opnieuw
geformatteerd moest worden en ook onder linux was hij niet meer uit te
lezen. Dus even een mkfs.vfat -I /dev/sde gedraaid. Nu krijg ik
volgende errors als ik wat op de stick zet.

server:~# cp testfile /usb
cp: writing `/usb/testfile': Input/output error
server:~# dmesg | tail
Buffer I/O error on device sde, logical block 19559
lost page write due to I/O error on sde
Buffer I/O error on device sde, logical block 19560
lost page write due to I/O error on sde
Buffer I/O error on device sde, logical block 19561
lost page write due to I/O error on sde
Buffer I/O error on device sde, logical block 19562
lost page write due to I/O error on sde
sde: Current: sense key: No Sense
    Additional sense: No additional sense information
server:~#

Ik zou haast denken dat het een hardwaredefect is... maar ik dacht dat
we dat gedoe met beschadigde sectoren na de floppy een beetje achter
ons hebben gelaten?

Bram
--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: probleem met usb memorystick

Dennis Kaarsemaker
On do, 2005-11-10 at 22:13 +0100, Bram Duvigneau wrote:
> Ik zou haast denken dat het een hardwaredefect is... maar ik dacht dat
> we dat gedoe met beschadigde sectoren na de floppy een beetje achter
> ons hebben gelaten?

Probeer hem eens onder windows te formatteren of zet er voor de test een
ext3 bestandssysteem op.
--
Dennis K.
  - Linux for human beings: http://www.ubuntulinux.org
  - Linux voor normale mensen: http://www.ubuntulinux.nl

--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl

signature.asc (196 bytes) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: probleem met usb memorystick

Martijn van de Streek
On Thu, 10 Nov 2005, Dennis Kaarsemaker wrote:

> On do, 2005-11-10 at 22:13 +0100, Bram Duvigneau wrote:
> > Ik zou haast denken dat het een hardwaredefect is... maar ik dacht dat
> > we dat gedoe met beschadigde sectoren na de floppy een beetje achter
> > ons hebben gelaten?
>
> Probeer hem eens onder windows te formatteren of zet er voor de test een
> ext3 bestandssysteem op.

Hij zegt /dev/sde geformat te hebben. Dat is niet helemaal de bedoeling:
/dev/sde1 is de "juiste" optie.

Dus je moet met (c)fdisk of (g)parted 1 grote partitie aanmaken, en DIE
formatteren.

Martijn
--
Onzin. Onze zwarte heli is keurig geleend van de UN World Government, en dat
is niet gebonden aan nationale milieuwetgeving.
        - JHM


--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl