problemy z wifi

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

problemy z wifi

Juliusz Rawdanowicz
Jestem początkującym użytkownikiem LinuxaUbuntu 5.1 i mam niestety
problem z uruchomieniem karty Broadcom 440x 10/100 integrated. System
jej nie widzi a ściągnięte z internetu sterowniki nic nie zmieniają.
Proszę o pomoc.--
ubuntu-pl mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-pl