programma's opnemen in het menu

classic Classic list List threaded Threaded
6 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

programma's opnemen in het menu

Adrien Verlee
Met Smeg kan je programma's toevoegen. Soms verschijnen ze grijs in het
overzicht. Soms moet je ze daadwerkelijk toevoegen.

In dit laatste geval: is er (zijn er) een extensie(s) (de extensie sh is
sowieso goed?) die bruikbaar zijn? Bij mij is het bijna steeds een
'trial and error' gedoe.

Zoals nu, met het rss2email program. Welk python bestand moet ik in
godsnaam opgeven?
--
adrien--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: programma's opnemen in het menu

Martijn Vermaat
> In dit laatste geval: is er (zijn er) een extensie(s) (de extensie sh is
> sowieso goed?) die bruikbaar zijn? Bij mij is het bijna steeds een
> 'trial and error' gedoe.
>
> Zoals nu, met het rss2email program. Welk python bestand moet ik in
> godsnaam opgeven?

Een simpele gok die in veel gevallen werkt:

Open een terminal, type (het eerste deel van) de
naam van het programma in en duw op <tab> om de
naam 'af te maken'. Duw eventueel op <enter> zodat
je zeker weet dat dit commando is wat je zoekt.

(Als je het absolute pad naar het commando wilt
weten kan dat met 'which [commando]', maar dat heb
je denk ik niet nodig in een menu entry; het is
wel iets netter.)

Over het algemeen installeren programma's
overigens wel een schone uitvoerbare naam, dus
zonder een .py of .sh postfix, meestal zul je daar
dus niet echt iets mee te maken hebben.

--
Martijn Vermaat

Student Computer Science
Vrije Universiteit, Amsterdam

[hidden email]
http://www.cs.vu.nl/~mvermaat/


--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

en nu mondo..

Adrien Verlee
Op do, 02-03-2006 te 21:24 +0100, schreef Martijn Vermaat:
> Open een terminal, type (het eerste deel van) de
> naam van het programma in en duw op <tab> om de
> naam 'af te maken'. Duw eventueel op <enter> zodat
> je zeker weet dat dit commando is wat je zoekt.

Dank voor de info. Maar hoe jullie dit allemaal bijhouden en onthouden
is mij een raadsel.

Enfin, nu dit:
adrien@ubuntu:~$ sudo mondoarchive
Password:
Initializing...
See /var/log/mondo-archive.log for details of backup run.
Checking sanity of your Linux distribution
I think you have a Windows 9x partition.
Could not ascertain mindi's version number.
You have not installed Mondo and/or Mindi properly.
Please uninstall and reinstall them both.
Fatal error... Please reinstall Mondo and Mindi.
---FATALERROR--- Please reinstall Mondo and Mindi.
Please try the snapshot (the version with 'cvs' and the date in its
filename)to see if that fixes the problem. Please don't bother the
mailing list withyour problem UNTIL you've tried the snapshot. The
snapshot contains bugfixeswhich might help you. Go to
http://www.mondorescue.org/download/download.htmlFor more information.
Log file: /var/log/mondo-archive.log
FYI, I have gzipped the log and saved it to /tmp/MA.log.gz
Mondo has aborted.
Execution run ended; result=254
Type 'less /var/log/mondo-archive.log' to see the output log

Ergens gelezen dat dit te maken kan hebben met een fout in een of ander
ubuntu script. Dus in de nieuwe upgrade zal dit opgelost zijn? Dan wacht
ik maar :-)
--
adrien--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: en nu mondo..

Martijn van de Streek
On Fri, 03 Mar 2006, Adrien Verlee wrote:

> adrien@ubuntu:~$ sudo mondoarchive

Waarom gebruik je sudo?

De _meeste_ (als in 99%) van de programma's moet je als jezelf draaien --
dus zonder sudo.

Pas als er staat 'Doe dit als root' (of het programma klaagt dat het geen
root is) moet je sudo gebruiken. Anders zit je een security-ramp te maken,
dat wil je niet weten.

Martijn
--
Never moon a werewolf.

--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl

signature.asc (198 bytes) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: en nu mondo..

Martijn Vermaat
In reply to this post by Adrien Verlee
> Op do, 02-03-2006 te 21:24 +0100, schreef Martijn Vermaat:
> > Open een terminal, type (het eerste deel van) de
> > naam van het programma in en duw op <tab> om de
> > naam 'af te maken'. Duw eventueel op <enter> zodat
> > je zeker weet dat dit commando is wat je zoekt.
>
> Dank voor de info. Maar hoe jullie dit allemaal bijhouden en onthouden
> is mij een raadsel.

Hoewel dit geen ingewikkelde dingen zijn heb je
wel gelijk dat het zonder moet kunnen.

In jouw geval is het in principe een bug dat het
programma bij installatie niet automatisch een
entry in je menu plaatst. Dat je dit op kunt
lossen met wat simpele commando's is leuk, maar
je geeft het al aan; het is de bedoeling dat
dingen werken zonder dat je de terminal nodig
hebt.

Voor je probleem met Mondo heb ik helaas geen
oplossing.

Verder heeft Martijn gelijk, het 'sudo' commando
gebruik je alleen als dat nodig is bij
administratieve taken in de terminal en een
onervaren gebruiker liefst nooit.
Bijvoorbeeld bij het installeren van software
die niet via de officiele Ubuntu repository te
installeren is, maar dat wil je eigenlijk ook
proberen te voorkomen.


--
Martijn Vermaat

Student Computer Science
Vrije Universiteit, Amsterdam

[hidden email]
http://www.cs.vu.nl/~mvermaat/


--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: en nu mondo..

Adrien Verlee
In reply to this post by Martijn van de Streek
Op vr, 03-03-2006 te 20:05 +0100, schreef Martijn van de Streek:
> Waarom gebruik je sudo?

Omdat http://www.mondorescue.org/docs/mondorescue-howto.html#QUICKSTART
dat zegt.
--
adrien--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl