prullenbak

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
21 messages Options
12
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: prullenbak

Bart de Koning
2006/4/24, Robert Spanjaard <[hidden email]>:

> On Mon, 24 Apr 2006 18:44:01 +0200, Hein-Pieter van Braam wrote:
>
> > Je windows partitie wegpleuren en je root vergroten mag je wel als root
> > doen hoor ;)
>
> Maar hoe vergroot je die Linux-partitie? Die staat natuurlijk aan 't eind
> van de schijf, dus vergroten met (de LiveCD van) GParted werkt niet. Je
> kan alleen het eind van een ext3-partitie verschuiven; niet het begin.
>
> Overigens heb ik op m'n linux-boot nog 6 GB vrij, en er hangen nog een
> 120GB en 400GB HD aan. :-)
>
> --
> Regards, Robert                                      http://www.arumes.com
>
Als het eerste stuk groot genoeg is kun je de partitie kopieren naar
ervoor, en dan verlengen tot aan het einde van de schijf,
bijvoorbeeld.
(vergeet daarna niet de partitie tabel van de fstab aan te passen)

> Hm, ik meen me toch te herinneren dat het zonder root niet ging. Maar als
> newbie zal ik er maar gewoon vanuit gaan dat ik wat fout gedaan heb. :-)

Het zou natuurlijk kunnen dat je als gewone gebruiker geen leesrechten
had maar dan is je NTFS partitie onhandig gemount...

groet,
Bart

--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl
12