återställa boot av ubuntu

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

återställa boot av ubuntu

mattias

På en uefi dator

På gamla tiden va det hur enkelt som helst

Grub-setup /dev/sda

Från live cd

Hur gör man numera?


--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: återställa boot av ubuntu

Daniel Artfors
Vet inte 😵

- - - -
Daniel Artfors
ePost: [hidden email]
Mobiltel: 0707-39 57 45
www: http://artfors.se | Google+ | Twitter

On 14 dec. 2016 14:43 +0100, mattias <[hidden email]>, wrote:

På en uefi dator

På gamla tiden va det hur enkelt som helst

Grub-setup /dev/sda

Från live cd

Hur gör man numera?

--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se

--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

SV: återställa boot av ubuntu

mattias

Ja altså

Windows 10 har ju skrivit över med sin bootloader

Bootar med live usb sticka

Går in i en console ctrl+alt+f1

Loggar in

Sudo su

Mkdir mj

Mount /dev/sda7 mj

Mount -–bind /dev mj/dev

Mount -t proc proc mj/proc

Sen nästa

Mount -–bind /dev/sda2 mj/boot/efi

Går inte den påstår at det inte är en katalog

 

Från: [hidden email] [mailto:[hidden email]] För Daniel Artfors
Skickat: den 14 december 2016 16:40
Till: Ubuntu Sverige <[hidden email]>
Ämne: Re: återställa boot av ubuntu

 

Vet inte 😵


- - - -
Daniel Artfors
ePost: [hidden email]
Mobiltel: 0707-39 57 45
www: http://artfors.se | Google+ | Twitter


On 14 dec. 2016 14:43 +0100, mattias <[hidden email]>, wrote:

På en uefi dator

På gamla tiden va det hur enkelt som helst

Grub-setup /dev/sda

Från live cd

Hur gör man numera?

--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se


--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: återställa boot av ubuntu

Johan Ramm-Ericson-2
In reply to this post by Daniel Artfors

2016-12-14 16:40 GMT+01:00 Daniel Artfors <[hidden email]>:
Vet inte 😵

- - - -
Daniel Artfors
ePost: [hidden email]
Mobiltel: 0707-39 57 45
www: http://artfors.se | Google+ | Twitter

On 14 dec. 2016 14:43 +0100, mattias <[hidden email]>, wrote:

På en uefi dator

På gamla tiden va det hur enkelt som helst

Grub-setup /dev/sda

Från live cd

Hur gör man numera?

--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se

--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

SV: återställa boot av ubuntu

mattias

Tack för den

 

Från: [hidden email] [mailto:[hidden email]] För Johan Ramm-Ericson
Skickat: den 14 december 2016 16:52
Till: Ubuntu Sverige <[hidden email]>
Ämne: Re: återställa boot av ubuntu

 

 

2016-12-14 16:40 GMT+01:00 Daniel Artfors <[hidden email]>:

Vet inte 😵


- - - -
Daniel Artfors
ePost: [hidden email]
Mobiltel: 0707-39 57 45
www: http://artfors.se | Google+ | Twitter


On 14 dec. 2016 14:43 +0100, mattias <[hidden email]>, wrote:

På en uefi dator

På gamla tiden va det hur enkelt som helst

Grub-setup /dev/sda

Från live cd

Hur gör man numera?

--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se


--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se

 


--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se