(terzijde): Open standaarden in Vlaanderen: Ambtenaar werkt voor Microsoft.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

(terzijde): Open standaarden in Vlaanderen: Ambtenaar werkt voor Microsoft.

Marc Coevoet
Beste,

Kijk, De Vlaamse administratie kwam gisteren al in een slecht daglicht
te staan: Ambtenaren die moesten beslissen over de toekenning van
bouwvergunningen leken voor dezelfde bouwheren ook te werken in
bijberoep, als technisch tekenaar, om de door henzelf goedgekeurde
plannen uit te voeren.  Enfin, zo was het nog net niet, maar ik heb iets
gelijkaardigs.

Er is bij Het Departement Onderwijs iemand aangeslteld, die parttime
werkt voor het onderwijs als promotor van Opens Software.  Ik vind dat
Hans Dufour te tegenstrijdige belangen moet dienen, en dus moeilijk kan
functioneren: EN op de payroll staan van Microsoft, EN open/vrije/gratis
software promoten voor de Vlaamse Regering in het onderwijs...

Ik weet dat Hans Dufour achter de website klascement.net staat, samen,
met een ploeg van programmeurs.  Op de vraag of klascement een bedrijf,
een vzw, een deel van de administratie is klrijg ik tot 5 keer toe geen
antwoord ....  Noch van Hans Dufour [hidden email], noch van Jan De
Craemer - *[hidden email], die verantwoordelijkheid
draagt ivm ict in het onderwijs.
Groeten,

Marc Coevoet
057 20 00 16

Deberghstraat 35
8640  Vleteren.


--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl