twee simpele vraagjes over 16.04

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

twee simpele vraagjes over 16.04

ro-espwat betekent/doet "save to pocket"?Hoe kan ik de adresbalk en "tabs' vastzetten, zodat ze niet ingeklapt
worden als mijn cursor "te laag" komt?                                      groetjes, Ronaldo

--
Ubuntu-NL mailing list
[hidden email]
Info/Uitschrijven: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl