ubuntu-dk SV: Spam

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ubuntu-dk SV: Spam

Tonny Bo Christensen
Hej Carsten.
Jeg ved heller ikke hvorfor alle disse spams kommer. Men da jeg har haft denne mail i cirka to ?r og ikke f?et den slags lort f?r nu, er det da lidt ?rgerligt.
Skidt-pyt, nogle vil jo "bare" lave lidt "sjov"!

Med de venligste hilsner Tonny Bo

[hidden email] skrev:
Send melddelelser der skal distribueres til ubuntu-dk til:
[hidden email]

For at til- eller framelde dig listen via World Wide Web, g? ind p?:
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-dk
eller send en e-mail til
[hidden email]
med ordet 'help' i emnefeltet eller som indhold.

Du kan kontakte den ansvarlig(e) person(er) for listen p?
[hidden email]

N?r du svarer p? e-mail til listen, ?ndre da venligst emnefeltet s?dan
at det er lidt mere beskrivende end bare "Re: Indhold af ubuntu-dk
sammendrag..."


Dagens emner:

1. Hvorfor kommer alle disse spammails til Ubuntu-DK-listen
(Carsten Agger)


----------------------------------------------------------------------

Message: 1
Date: Fri, 18 Nov 2005 17:23:28 +0100
From: Carsten Agger
Subject: Hvorfor kommer alle disse spammails til Ubuntu-DK-listen
To: [hidden email]
Message-ID: <[hidden email]>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1

Har nogen f?et en virus, eller hvad sker der, hvis nogen ved det?

hilsen Carsten------------------------------

--
ubuntu-dk mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-dk


Slut af Sammendrag af ubuntu-dk, Vol 6, Udgave 3
************************************************


--
ubuntu-dk mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-dk