[Πρόσκληση] Κοπή πίτας τηες κοινότητας ubuntu-gr Καφέ Ηλιοστάσιο ΘΗΣΕΙΟ Σάββατο 19/1/2019

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Πρόσκληση] Κοπή πίτας τηες κοινότητας ubuntu-gr Καφέ Ηλιοστάσιο ΘΗΣΕΙΟ Σάββατο 19/1/2019

pcmagas
Πρόσκληση:

Φέτος όπως και πέρσυ κόβουμε την πρωτοχρονιάτική πίτα στο καφέ
ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ στο Θησείο στις 19/1/2019 18:00μμ.

Η συνάντηση αυτή αποτελεί ευκαιρεία να αναθερμαθούν οι σχέσεις των
κοινοτήτων ελευθέρου λογισμικού καθώς και να συναντήσετε άτομα τα οποία
χρησιμοποιούν το ubuntu σε διάφορες πτυχές της ζωής τους.


Σας περιμένουμε όλους,

Με αγάπη καλή χρονιά και καλλές γιορτές!!!