updates

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

updates

Jaap-6
Ik probeer al een tijd een verbinding te maken met mijn windows computer via coax. Vanuit XP gaat dat prima, maar vanuit Ubuntu 5.10 lukt het maar niet.
Ik heb de aanwijzingen van howtoforge helemaal opgevolgd. Nu werkt mijn printer niet meer. Hoe kan ik dit oplossen?
Systeem/beheer/printers geeft als uitkomst: kan geen contact krijgen met cups-server.
Wie wil me helpen om het op te lossen.--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Printer probleem

Jaap-6
On Tue, 2006-05-23 at 16:58 +0200, Jaap wrote:

> On Mon, 2006-05-22 at 22:39 +0200, Martin Herrman wrote:
>
>  
>          Nu werkt mijn printer niet meer. Hoe kan ik dit oplossen?
>          Systeem/beheer/printers geeft als uitkomst: kan geen contact
>          krijgen met cups-server.
>  
>  Dat je printer niet werkt is een ander probleem. CUPS is een programma
>  dat altijd op de achtergrond blijft draaien (mits je hem hebt
>  gestart),  dit wordt ook een 'daemon' genoemd (onder Windows heet het
>  een 'service'). Je kunt bestanden naar CUPS sturen, die zorgt er dan
>  voor dat het op de juiste printer wordt uitgeprint. Zit je printer
>  aangesloten op je Windows machine, of op je Linux machine? Draait
>  CUPS? (type eens 'ps aux | grep cups', wat komt daar uit?)
>  
> Eerst maar de printer. Dat lijkt mij momenteel het belangrijkste. De
> printer zit op de Linux machine, van waaruit ik momenteel meel. De
> uitkomst van het commando is:
> jaap 13523  0.0  0.1   2944   752 pts/0   R+   16:55   0:00 grep cups
>  
> Groetjes
> Jaap


--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl