verlopen veiligheidscertificaat - nieuwe versie ubuntu

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

verlopen veiligheidscertificaat - nieuwe versie ubuntu

ro-esp
Vrolijk nieuwjaar iedereen!

Ik was net bezig op forvo.com , toen ik rond 0.00 UTC het bericht kreeg
dat de veiligheid verlopen was. Kan ik daar zelf iets aan doen?


Verder krijg ik af en toe een melding dat ubuntu 14.04 beschikbaar is.
Kan ik niet gewoon direct 16.04 downloaden? Zo ja, hoe?


                                     groetjes, Ronaldo

--
Ubuntu-NL mailing list
[hidden email]
Info/Uitschrijven: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl