webcam

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

webcam

Jan Wijna
Hallo allen,

Is er iemand die mij kan vertellen welke webcamera's er door ubuntu
ondersteunt worden?
Ik heb zelf een Trust WB-1400T, maar die lijkt (ook door insiders)
moeilijk aan de gang te krijgen te zijn.

Vriendelijke groet, Jan Wijna--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl