werkt xfishtank in 16.04?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

werkt xfishtank in 16.04?

Milton-19
Hoi allen,

Voor een kennis heb ik in Ubuntu 16.04 xfishtank geïnstalleer:
sudo apt install xfishtank
.
Echter gebeurt niets als xfishtank wordt gestart in een terminal of met
behulp van Alt+F2. Wie weet raad? Alvast bedankt.
Milton

--
Ubuntu-NL mailing list
[hidden email]
Info/Uitschrijven: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl