Ορισμός αρχείων σαν εκτελέσιμα κάτω από περιβάλλον wine

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ορισμός αρχείων σαν εκτελέσιμα κάτω από περιβάλλον wine

Kostas Oikonomou-3
Αγαπητοί φίλοι,
Χρησιμοποιώ το Lotus Approach 97, σε περιβάλλον windows, στην εργασία μου. Πρόκειται για μια σχεσιακή βάση δεδομένων (κάτι σαν LibreOffice Base, αλλά αρκετά πιο απλό, ίσως γιατί το ξέρω καλά, αφού το χρησιμοποιώ για 23 χρόνια τώρα). Όταν είμαι σπίτι (που έχω Ubuntu 16.04 64bit) τρέχω Approach μέσα από το Wine. Το έχω εγκαταστήσει, δηλαδή, σε Ubuntu, με τη βοήθεια του Wine.
Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσω μια νέα βάση δεδομένων, για κοινοφελή σκοπό, και θα πρέπει να το κάνω με τον φορητό μου υπολογιστή. Ο τελευταίος έχει μόνο Ubuntu 16.04 64bit).
Για να είμαι ειλικρινής δοκίμασα να σχεδιάσω την καινούργια βάση δεδομένων σε LibreOffice Base, αλλά δεν τα κατάφερα να την κάνω όπως ήθελα. Βασικό στοιχείο που με δυσκόλεψε ήταν η δημιουργία μακροεντολών. Έτσι κατέφυγα στο Lotus Approach 97 που το ξέρω καλά.

Δούλεψα το Approach στη δουλειά μου, που φυσικά έχουμε Windows. Κάτω από Windows έκανα μια μακροεντολή για να ανοίγει μια συσχετισμένη βάση (relationship) πατώντας ένα κουμπί. Δηλαδή η μακροεντολή έχει ως εξής:
Δίνει την εντολή: File->open-> και επιλέγει ένα αρχείο με κατάληξη «xxxxx.apr». Τα Windows «βλέπουν» την κατάληξη .apr σαν εκτελέσιμο αρχείο και ανοίγουν τη βάση δεδομένων που έχει αυτή την κατάληξη. Όταν το δοκιμάζω στο Ubuntu μου λέει ότι το αρχείο .apr είναι άγνωστο-μη εκτελέσιμο.
Μπορώ να δώσω οδηγία στο Ubuntu να θεωρεί τα αρχεία με κατάληξη .apr εκτελέσιμα από το Lotus Approach μέσα από το Wine;
Συγχωρέστε με για το μακροσκελές μήνυμα, αλλά τουλάχιστο ελπίζω να ήμουν αρκετά σαφής. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη βοήθεια σας.
Φιλικά
Κώστας Οικονόμου
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20170912/e68d9733/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr