woordenboek evolution

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

woordenboek evolution

adrien-5
De spellingscontrole in Evolution is wel bedroevend. Het woord
Vlaanderen wordt zelfs niet herkend!

Is er een wijze waarop ik - met weinig tijd en zeker geen tijd om mij te
verdiepen in technische zaken - toch een bescheiden bijdrage kan
leveren?

Het zal wel weer onmogelijk zijn, maar het moet snel en gemakkelijk
tegelijk kunnen gaan. Anders begin ik zelfs nog niet te overwegen het te
doen.
--
adrien--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: woordenboek evolution

Jan Claeys (Ubuntu)
Op di, 23-05-2006 te 15:40 +0200, schreef adrien:

> De spellingscontrole in Evolution is wel bedroevend. Het woord
> Vlaanderen wordt zelfs niet herkend!
>
> Is er een wijze waarop ik - met weinig tijd en zeker geen tijd om mij te
> verdiepen in technische zaken - toch een bescheiden bijdrage kan
> leveren?
>
> Het zal wel weer onmogelijk zijn, maar het moet snel en gemakkelijk
> tegelijk kunnen gaan. Anders begin ik zelfs nog niet te overwegen het te
> doen.
Als je rechtsklikt op een woord dat met een rode kronkellijn
onderstreept is, kan je daar kiezen voor "Woord toevoegen", (eventueel)
met een sub-menu.  In dat submenu kan ik hier "Dutch woordenboek" kiezen
(blijkbaar is dat niet helemaal vertaald, maar goed).

Daarna wordt "Vlaanderen" hier dus wel degelijk herkend als
correct...  :-)


--
Jan Claeys--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl