work around direct cd

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

work around direct cd

adrien-5
Misschien een tip!

Per toeval een mogelijke work-around ontdekt dat een direct-cd simuleert
in Nautilus.

Je hebt een CDrw met enkele bestanden. Je stopt deze in de diskdrive, en
Nautilus opent een venster. Je sleept dan via een ander Nautilus venster
bijkomende bestanden naar de CD/DVD-werkplaats, en geeft opdracht om weg
te schrijven.

Nautilus komt dan vragen om een nieuwe schijf te plaatsen, te annuleren
of te wissen. Als je echter op wissen klikt, dan worden de oudere
bestanden niet gewist (zolang je ze niet wist in het betreffende
venster). Zo kan je met andere woorden je CDrw schijf volmaken.

Een alternatieve direct-cd toestand als het ware. Een nadeel is dat
alles opnieuw wordt weggeschreven en zijn tijd vraagt, dat wel.
--
adrien--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl